«Ο αθλητισμός όχημα επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών»

Με αφορμή την 1η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αναγνωρίζοντας την “παρεμβατική δυναμική” της Άθλησης και της Δια Βίου Άσκησης στην ισόρροπη ψυχοκινητική ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού της χώρας, θεσμοθέτησε την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, της οποίας, φέτος, ο θεματικός άξονας είναι:

Ρατσισμός και Διαφορετικότητα. Όλοι διαφορετικοί. Όλοι ίσοι”.

Το σχολείο, ως το πρώτο σημαντικό περιβάλλον κοινωνικοποίησης των παιδιών, μετά την οικογένεια, μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, μπορεί να καλλιεργήσει αξίες οι οποίες θα ωθήσουν τα παιδιά στο σεβασμό της διαφορετικότητας. Μέσα από την άσκηση και το παιχνίδι, προωθούνται η συνεργασία, η ομαδικότητα, ο αλληλοσεβασμός, η αλληλοϋποστήριξη και η αποδοχή, ανεξάρτητα από το φύλο και την καταγωγή, κάτι που αναδεικνύει τον Αθλητισμό στο σχολείο, ως ένα αποτελεσματικό μέσο διαμόρφωσης του ατόμου και όχημα επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, τα παιδιά σε όλα τα σχολεία της χώρας μας θα κατανοήσουν τον κοινωνικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα του αθλητισμού, και θα αποκομίσουν ένα ηθικό κέρδος που θα τα συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή».