Προκηρύξεις για δύο θέσεις εργασίας στο ΔΟΠΑΠ


Μία θέση ιατρού, ειδικότητας ορθοπεδικού και μία θέση καθηγητή φυσικής αγωγής, προκηρύσσει ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού. Μέσω του προέδρου του ΔΣ, Μιχάλη Τράκα, ο ΔΟΠΑΠ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την αίτησή του στο

γραφείο προσωπικού του ΔΟΠΑΠ, όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 09:00-15:00. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, έως και την ερχόμενη Πέμπτη, 23/10.

Μετά το πέρας της προθεσμίαςκατάθεσης δικαιολογητικών, ο Οργανισμός θα αποφασίσει σχετικά και θα αναρτηθούντα αποτελέσματα στο χώρο ανακοινώσεων του ΔΟΠΑΠ και στην ιστοσελίδα του, www.dopap.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210-6543879 εσωτ. 119 (κ. Κολιακουδάκη Ηρώ), καθώς και στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα.