Στο Σύμφωνο των Δημάρχων και ο Δήμος μας


Τη συμμετοχή και του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στο Σύμφωνο των Δημάρχων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία στην τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας. Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερηευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και

περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20%, έως το 2020.

Στην ομιλία του, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Δήμαρχος, Ηλίας Αποστολόπουλος, ανέφερε τα εξής:


«Θέτοντας ως προτεραιότητα για την πόλη μας τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, όπως αυτή προδιαγράφεται από τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζουμε τη σημασία μιας περιβαλλοντικά φιλικής και λειτουργικής -με λελογισμένη χρήση των πόρων- πόλης.


Οι Δήμοι και ειδικότερα οι αστικοί Δήμοι, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80% της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 συνδέονται με την αστική δραστηριότητα.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε το Σύμφωνο των Δημάρχων, προκειμένου να προωθήσει και να υποστηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, για την εφαρμογή των πολιτικών για το κλίμα και την ενέργεια.


Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο δεσμεύονται εθελοντικά να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20%, έως το 2020. Τα βήματα που πρέπει να υλοποιηθούν σε βάθος χρόνου και σχετίζονται με το Σύμφωνο, είναι τα παρακάτω:


  • ΒΗΜΑ 1: Υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων
  • ΒΗΜΑ 2: Υποβολή Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια
  • ΒΗΜΑ 3: Τακτική υποβολή εκθέσεων εφαρμογής


Τα οφέλη από τη συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο, είναι:
  • Ωρίμανση έργων και δράσεων για ένταξη και χρηματοδότηση στο νέο ΕΣΠΑ 2014-20.
  • Δικτύωση του Δήμου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα ανοίξει δυνατότητες συμμετοχής, απευθείας, σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
  • Σε βάθος χρόνου, εξοικονόμηση χρημάτων από την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε τοπικό επίπεδο».


Το θέμα υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και όχι ομόφωνα, καθώς λευκό ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Γιώργος Ρεμούνδος.