Την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο

Σαράντα θέματα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη, 7/10, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Χολαργού. Η συνεδρίαση αυτή θα είναι η 13η τακτική του τρέχοντος έτους και θα ξεκινήσει στις 6 το
απόγευμα.


Αναλυτικά, τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:


1) Συμμετοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στο Σύμφωνο των Δημάρχων.

2) Έγκριση ιατρικών εξετάσεων για τους εργαζομένους του Δήμου, με βάση το ν.3850/2010.

3) Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2015.

4) Καθορισμός τελών καθαριότητας λαϊκών αγορών για το έτος 2015.

5) Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (δημοτικού φόρου) για το έτος 2015.

6) Καθορισμός συντελεστή ΤΑΠ για το έτος 2015.

7) Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2015.

8) Καθορισμός τέλους για παραχώρηση άδειας χρήσης δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων για τηλεοπτικούς-κινηματογραφικούς σκοπούς για το έτος 2015.

9) Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το έτος 2015.

10) Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων (των οποίων η χρήση επιτρέπεται) καθώς και των τελών κατάληψης αυτών για το έτος 2015.

11) Μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες (πολύτεκνες οικογένειες, οικογένειες με ΑΜΕΑ, ΑΜΕΑ) για το έτος 2015.

12) Μείωση τελών καθαριότητας και φωτισμού (δημοτικών τελών) σε μακροχρόνια άνεργους για το 2015.

13) Καθορισμός οικονομικών όρων παραχώρησης σε τρίτους της χρήσης: α) Δημοτικού Αμφιθεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης», β) αίθουσας εκδηλώσεων «Μελίνα Μερκούρη», γ) αίθουσας επιπέδου -2 Δημαρχείου (μεταξύ Δημοτικού Αμφιθεάτρου και αίθουσας Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου) και δ) Κηποθεάτρου Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου για το έτος 2015.

14) Καθορισμός αμοιβών Ιεροπραξιών των Ιερών Ναών των Κοιμητηρίων Παπάγου και Χολαργού για το έτος 2015.

15) Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Κοιμητηρίου Χολαργού για το έτος 2015.

16) Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Κοιμητηρίου Παπάγου για το έτος 2015.

17) Ένταξη της Πράξης: «Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Παπάγου-Χολαργού» στον Άξονα Προτεραιότητας “02 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής’” του ΕΠ Αττική.

18) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στο έργο: «ENERSAVE-Domestic energy saving solutions and public awareness for climate change», στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE 2014-2020.

19) Έγκριση διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών-εργασιών.

20) Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

21) Εξέταση του υπ’ αριθμ. 27118/22-9-2014 αιτήματος περί μείωσης μισθώματος περιπτέρου.

22) Διαγραφή οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της Οικονομικής Υπηρεσίας.

23) Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού  και στοιχείων Ισολογισμού 2ου Τριμήνου 2014.

24) Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014.

25) Κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών στα σχολεία Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης.

26) Κατανομή επιχορήγησης από ΣΑΤΑ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

27) Κατανομή ποσού 82.261,88 € από ΣΑΤΑ.

28) Καθορισμός δικαιούχων και ανώτατων ορίων χρήσης κινητών τηλεφώνων.

29) Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Κρητών Παπάγου-Χολαργού, για την πραγματοποίηση της «Γιορτής Τσικουδιάς 2014».

30) Έγκριση φανερής δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου.

31) Έγκριση-παραλαβή μελέτης: «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη στο ΟΤ 205 της ΔΚΠ».

32) Έγκριση-παραλαβή μελέτης: «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη στα ΟΤ 155Α και 164 της ΔΚΠ».

33) Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων-Δημοτικών Σχολείων έτους 2014».

34) Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: «Ανακατασκευή τμήματος πλατείας Δημοκρατίας».

35) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26963/19-9-2014 αίτησης της εργοληπτικής επιχείρησης «Ευστράτιος Κ. Ζησιμόπουλος» για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες συντήρησης Δημαρχείου 2013» διάρκειας δύο (2) μηνών.

36) Έγκριση Νέου Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.

37) Έγκριση Νέου Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού.

38) Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

39) Έγκριση κοπής δέντρων.

40) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 166/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί επανακαθορισμού ορίων των Δήμων Παπάγου-Χολαργού και Αγίας Παρασκευής.