Πληροφορική και Ξένες Γλώσσες στο ΚΔΒΜ του Δήμου μας

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του

ΚΔΒΜτου Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με νέα διοικητική έδρα τη «Βίλα Σαλίγκαρου», επί της οδού Αετιδέων 64, όπου και θα λειτουργήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής Εμβέλειας & Τοπικής Εμβέλειας.


Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2014-2015, θα λειτουργήσουν τμήματα, τα οποία θα στελεχώσουν όσοι έχουν καταθέσει αίτηση έως το τέλος Ιουλίου 2014. Τα τμήματα τα οποία θα ξεκινήσουν στα μέσα Νοεμβρίου και κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης του Δήμου, είναι τα εξής:

  • Πληροφορική – Επεξεργασία Κειμένων.
  • Ξένες Γλώσσες.

Νέες αιτήσεις θα γίνονται δεκτές περίπου στα μέσα Δεκεμβρίου, μετά από σχετική ανακοίνωση του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα προγράμματα, απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 11:00-13:00, στο τηλέφωνο 2106511141, όπως και στο email kdvm0193@gmail.com.

Εντεταλμένη Σύμβουλος του Προγράμματος είναι η Δημοτική Σύμβουλος Παπάγου-Χολαργού, Βιβή Μπουφούνου, ενώ Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Ποιότητας & Αξιολόγησης, η Ειρήνη Σωτηροπούλου και Υπεύθυνη Οργάνωσης η Άννα Καλύβα-Ράπτη.