Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης άνοιξε τις πύλες του στον τοπικό Τύπο

Τον προγραμματισμό και τα πλάνα τους για το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, της περιόδου 2014-2015, ανέπτυξαν κατά τη χθεσινή επίσημη ενημέρωση του τοπικού έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου στη Βίλα Σαλίγκαρου, οι άνθρωποι που «τρέχουν» το όλο εγχείρημα στην περιοχή μας. Η Υπεύθυνη
Εκπαίδευσης, Ποιότητας και Αξιολόγησης του ΚΔΒΜ Παπάγου-Χολαργού, Ειρήνη Σωτηροπούλου και η Υπεύθυνη Οργάνωσης, Άννα Καλύβα-Ράπτη, υπό την επίβλεψη της Εντεταλμένης Συμβούλου του προγράμματος και Δημοτικής Συμβούλου, Βιβής Μπουφούνου, έδωσαν στη δημοσιότητα όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι, δημότες και κάτοικοι, αλλά και όσοι, μέχρι στιγμής, δεν γνωρίζουν την ύπαρξη του Κέντρου και θα ήθελαν να ενημερωθούν.

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης είναι η βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων, που από το 2010 λειτουργεί σε επίπεδο Δήμων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ν.3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», αρθρ. 8, παρ. 4, ο Δήμος αναλαμβάνει την «ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), που οργανώνονται στο πλαίσιο της υπηρεσιακής  μονάδας που ασκεί αρμοδιότητες διά βίου μάθησης ή νομικού προσώπου του Δήμου, που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα διά βίου μάθησης».

Το Πρόγραμμα στοχεύει στη συνεργασία των φορέων διοίκησης και των φορέων παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης και αποσκοπεί στην ευρύτερη εφαρμογή του θεσμικού συστήματος παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες, μέσω της λειτουργίας Δομών (Κέντρων Διά Βίου Μάθησης), που παρέχουν διά βίου μάθηση σε όλους τους πολίτες.

Σκοπός της λειτουργίας και υλοποίησης του Προγράμματος, μεταξύ άλλων, είναι και η ενεργοποίηση του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, ως επιτελικού φορέα της διά βίου μάθησης, όπως έχει προβλεφθεί στο ν.3879/2010.

Στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων, η υποστήριξη και προώθηση του εκπαιδευτικού έργου και των εν γένει δράσεών του, ενεργοποιείται:

(α) με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ,

(β) με εκπαιδευτικές δράσεις ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ, οι οποίες μετά από πρόταση των αιτούντων Δήμων και έγκριση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα υλοποιούνται.

Μέσα από αυτή την κατεύθυνση, τα ΚΔΒΜ, ως μονάδες εκπαίδευσης ενηλίκων και υποσύστημα της διά βίου μάθησης, στοχεύουν -ως προς τους εκπαιδευόμενούς τους- στα εξής:
  • Δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση.

  • Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών.

  • Σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση.

  • Ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης.

  • Συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες.

  • Αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού.

  • Ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη.

  • Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού.

  • Ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων.

Στο πλαίσιο των αρχών της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, του φύλου και της ηλικίας, τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα από τα Κέντρα  Διά Βίου Μάθησης, απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες, άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Η ανάπτυξη ανεξάρτητων τμημάτων μάθησης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (Τσιγγάνοι, Φυλακισμένοι, Μουσουλμανική Μειονότητα, Μετανάστες-Παλιννοστούντες, ΑμεΑ), στοχεύει στην ισότιμη ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνία.

Στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου μας έχουν ήδη κατατεθεί 600 αιτήσεις συμμετοχής, με τις 490 από αυτές να αφορούν άτομα άνω των 55 ετών. Πληροφορική (επεξεργασία κειμένου, διαδίκτυο, excel, access, power point, δημιουργία ιστοσελίδας και εφημερίδας, social media), ξένες γλώσσες και αρχές οικονομικής θεωρίας, είναι μερικές από τις θεματικές ενότητες που θα διδαχθούν κατά την περίοδο 2014-2015 στο ΚΔΒΜ Παπάγου-Χολαργού. Αξίζει να σημειωθεί πως το επίπεδο της εκπαίδευσης που παρέχεται στο ΚΔΒΜ είναι αρχάριου επιπέδου, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν καθιστά το Κέντρο ανταγωνιστή των ιδιωτικών φροντιστηρίων.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στη Βίλα Σαλίγκαρου(Αετιδέων 64, Χολαργός), κάθε Τρίτη και Πέμπτη (11:00-13:00). Για την υποβολή της σχετικής αίτησης απαιτείται φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2106511141 και στο email kdvm0193@gmail.com.

Αναλυτικά, οι διαθέσιμες θεματικές ενότητες που θα διδαχθούν στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Παπάγου-Χολαργού, εφόσον συμπληρωθεί για κάθε μία από αυτές το απαιτούμενο τμήμα, έχουν ως εξής:

Α/Α
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1.1
Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων
25
1.2
Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
50
1.3
Επιχειρηματικότητα και Τουριστική-Πολιτιστική Ανάπτυξη
25
1.4
Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων
25
1.5
Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση
25
1.6
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν
25
1.7
Πράσινη Επιχειρηματικότητα
25
1.8
Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση
25
1.9
Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές
25
1.10
Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού
25
1.11
Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
25
1.12
Επαγγελματική ενεργοποίηση άνεργων γυναικών
25
2
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2.1
Περιβάλλον και καθημερινή ζωή
25
2.2
Γεωργία και Φυσικοί Πόροι
25
2.3
Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις
25
2.4
Οικολογικές λύσεις για το σπίτι
25
2.5
Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή
25
2.6
Ασφάλεια-Ποιότητα Τροφίμων
25
2.7
Αστικοί λαχανόκηποι
25
2.8
Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής
25
2.9
Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες
25
2.10
Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων
25
2.11
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
15
3
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
3.1
Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (I)
50
3.2
Υπολογιστικά Φύλλα Παρουσιάσεις (II)
50
3.3
Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (III)
50
3.4
Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή
25
3.5
Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)
25
3.6
Δημιουργία Ιστοσελίδας
50
3.7
Ηλεκτρονική Εφημερίδα
50
3.8
Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία
25
4
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
4.1
Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα
25
4.2
Βελτιώνω την ορθογραφία μου
25
4.3
Σύνταξη εγγράφων-φορμών
50
4.4
Αγγλικά για το χώρο εργασίας (A2-B1)
25
4.5
Αγγλικά για τον τουρισμό (A2)
25
4.6
Γαλλικά για τον τουρισμό (A1-A2)
25
4.7
Γερμανικά για τον τουρισμό (A1-A2)
25
4.8
Ιταλικά για τον τουρισμό (A1-A2)
25
4.9
Ισπανικά για τον τουρισμό (A1-A2)
25
4.10
Ρωσικά για τον τουρισμό (A1-A2)
25
4.11
Κινεζικά για τον τουρισμό (A1-A2)
25
4.12
Τουρκικά για τον τουρισμό (A1-A2)
25
4.13
Βασικά Αγγλικά Α1
50
4.14
Βασικά Αγγλικά Α2
50
4.15
Βασικά Γαλλικά Α1
50
4.16
Βασικά Γαλλικά Α2
50
4.17
Βασικά Γερμανικά Α1
50
4.18
Βασικά Γερμανικά Α2
50
4.19
Βασικά Ιταλικά Α1
50
4.20
Βασικά Ιταλικά Α2
50
5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
5.1
Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής & προσωπικής ζωής
25
5.2
Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο
25
5.3
Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία
25
5.4
Διαχείριση χρόνου
25
5.5
Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων
25
5.6
Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας
25
5.7
Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία
25
5.8
Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες
50
5.9
Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή
25
6
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
6.1
Ιστορία της Τέχνης
25
6.2
Εικαστικό Εργαστήρι
50
6.3
Φωτογραφία
25
6.4
Κινηματογράφος
25
6.5
Εργαστήρι δημιουργίας Βίντεο
50
6.6
Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση)
50
6.7
Εργαστήρι Μουσικής
50
6.8
Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής
50
6.9
Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
25
6.10
Τοπική Ιστορία
25
6.11
Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός
25
7
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
7.1
Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή
25
7.2
Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες I
50
7.3
Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες IΙ
50
7.4
Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή
25
7.5
Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1)
125
7.6
Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α2)
175
7.7
Κρατούμενοι – Υποστήριξη κρατουμένων
25
7.8
Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες I
50
7.9
Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες IΙ
50