Τρία ερωτήματα της Δημοτικής Αρχής προς τη Ρένα Δούρου

Με προσωπική του επιστολή προς την Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένα Δούρου, ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος, προέβη σε ενημέρωση σχετικά με το νέο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων, κάνοντας γνωστό πως «ο Δήμος

Παπάγου-Χολαργού έχει ήδη προχωρήσει στη διαδικασία αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης, έχοντας ενημερωθεί σχετικά το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο σχεδιασμό του Δήμου είναι η εκπόνηση Κανονισμού Καθαριότητας (σε λίγες μέρες τίθεται σε διαβούλευση το ζήτημα) με έμφαση στην προώθηση της ανακύκλωσης και στο διαχωρισμό των απορριμμάτων στην πηγή και με καταγραφή των υποχρεώσεων των κατοίκων της περιοχής, για ένα νέο βιώσιμο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων».

«Όλα τα παραπάνω», σύμφωνα με το Δήμαρχο, «αποτελούν μέρος -αν όχι το όλον- ενός “Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων”».

Προκειμένου η Δημοτική Αρχή να «προβεί σε ορθό σχεδιασμό για το ανωτέρω θέμα», ο Δήμαρχος ζητά από την Περιφερειάρχη να «αποσαφηνιστούν τρία βασικά ερωτήματα:

1. Από τη στιγμή που ο σχεδιασμός θα είναι ενιαίος για όλη την Περιφέρεια Αττικής, υπάρχει ή θα εκδοθεί σχετικό πρότυπο για το “Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων”, έτσι ώστε τα επιμέρους Τοπικά Σχέδια να έχουν μια συνεκτικότητα;

2. Για να καθορίσουμε τα όρια ενός “Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων”, πρέπει να περιοριστούμε ως το σημείο μεταφοράς των απορριμμάτων στο Σταθμό Μεταφόρτωσης;

3. Τέλος, τι προβλέπεται τόσο σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος, όσο και σε επίπεδο ύψους κονδυλίων για τη στήριξη, από την πλευρά σας, των σχετικών δράσεων;».