Σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο και η συζήτηση-απόφαση για το ΚΤΕΟ Χολαργού

Τη δεύτερη τακτική συνεδρίαση μέσα στο 2015 πραγματοποιείαπόψε στις 6.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Χολαργού και θα περιλαμβάνει 13 θέματα στην ημερήσιαδιάταξη. Από αυτά, ξεχωρίζει το 1ο θέμα,
αναφορικά με την επαναλειτουργία του δημόσιου ΚΤΕΟ Χολαργού, θέμα για το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου-Χολαργού θα συζητήσει και θα λάβει σχετική απόφαση. Υπενθυμίζουμε πως όλες οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές για το κοινό.

Αναλυτικά, τα 13 θέματα που θα συζητηθούν, είναι τα εξής:

1) Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την επαναλειτουργία του ΚΤΕΟ Χολαργού, από την Περιφέρεια Αττικής.

2) Κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

3) Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, ως μέλους της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, για το έτος 2015.

4) Έγκριση διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών – εργασιών.

5) Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

6) Εκμίσθωση των υπ’ αριθ. 1 και 2 γραφείων μαρμαρικών εργασιών στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.

7) Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στις Επιτροπές Παραλαβής Έργων.

8) Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών στις Επιτροπές προσωρινής και οριστικής Παραλαβής Έργων του Δήμου.

9) Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της 4ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του ΝΠ ΔΟΚΜΕΠΑ, έτους 2014.

10) Ορισμός αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠ ΔΟΠΑΠ.

11) Ορισμός Ειδικού Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

12) Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου.

13) Έγκριση κοπής δέντρων.