Συμμετοχή Δήμου και πολιτών στο πρόγραμμα «WASTE2BIO»

O Δήμος Παπάγου-Χολαργού, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, υλοποιεί το πρόγραμμα
«WASTE2BIO», στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο αφορά στην παραγωγήβιο-αιθανόλης, από οργανικά απόβλητα. Σε αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα συμμετέχουν ήδη 20 νοικοκυριά του Δήμου μας και σύντομα αναμένεται να προστεθούν άλλα 80, φτάνοντας τα 100.

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού θα διανείμει μικρούς οικιακούς κάδους (έναν  ανά νοικοκυριό), χρώματος καφέ, προκειμένου οι κάτοικοι να διαχωρίζουν και να απορρίπτουν τα οργανικά απορρίμματά τους.

Το υλικό που θα συλλέγεται σε ειδικά σημεία συλλογής (μεγάλοι ειδικοί κάδοι), τα οποία θα βρίσκονται στις περιοχές εφαρμογής του προγράμματος, θα οδηγείται σε εγκαταστάσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου μετά από επεξεργασία, θα παράγεται υψηλής ποιότητας βιο-αιθανόλη (φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο κινητήρων).

Η συμμετοχή είναι εθελοντική και δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους δημότες. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, μπορούν να τηλεφωνούν καθημερινά, κατά τις ώρες 08:00-14:00, στο τηλ. 2106540211 εσωτ. 15.