Σήμερα η συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού

Τη 2η τακτική συνεδρίαση για το 2015 πραγματοποιεί σήμερα το μεσημέρι, στις 12.00, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Χολαργού και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ξεχωρίζει ο καθορισμός των θέσεων της Λαϊκής Αγοράς, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού,    καθώς    και    η    συζήτηση
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Συμβούλων, σχετικά με τις εκδηλώσεις των εθνικών εορτών(παρελάσεις κ.λπ.) του Δήμου.

Αναλυτικά, τα 6 θέματα της ημερήσιας διάταξης, έχουν ως εξής:

1) Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2) Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ σε οδικά τμήματα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού.

3) Απαγόρευση στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού.

4) Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Περιπτέρων.

5) Καθορισμός θέσεων Λαϊκής Αγοράς, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.

6) Συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, αναφορικά με τις εκδηλώσεις των εθνικών εορτών (παρελάσεις κ.λπ.) του Δήμου.