Στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα της θέσης των Λαϊκών Αγορών

Λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητας του θέματος, όπως τόνισε και η ίδια η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Τζίνα Αρβανίτη, το θέμα του οριστικού καθορισμού των θέσεων των Λαϊκών Αγορών, τόσο στην έδρα του Δήμου, το Χολαργό,      όσο      και      στη
Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, παραπέμφθηκε ομόφωνα αυτούσιο, κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι, στην επόμενη τακτική του συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι εκείνο που θα πρέπει να επιλέξει και να αποφασίσει οριστικά και αμετάκλητα, πια, για το πού και κάθε πότε θα πραγματοποιούνται οι Λαϊκές Αγορές και στις δύο Δημοτικές Κοινότητες.

Θυμίζουμε πως οι προτάσεις για τη Λαϊκή Αγορά του Χολαργού, όπως κατατέθηκαν από Δημοτική Αρχή και δημότες κατά τη Δημόσια Διαβούλευση της 26ης Φεβρουαρίου, είναι πέντε (5), ενώ για εκείνη του Παπάγου, τέσσερις (4). Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα μπορούσε να απορρίψει κάποιες από αυτές, εισηγούμενη στο Δημοτικό Συμβούλιο ακόμη και από μία πρόταση για κάθε Δημοτική Κοινότητα, ωστόσο, η «καυτή πατάτα»επιλέχθηκε να μεταφερθεί στο σύνολό της προς το ανώτατο όργανο διοίκησης του Δήμου, ώστε εκείνο να είναι που θα φέρει και την αποκλειστική ευθύνη της οποιασδήποτε απόφασης.

Για τη Λαϊκή Αγορά του Χολαργού, οι πέντε (5) προτάσεις έχουν ως εξής:

1) Πρόταση Διοίκησης: Λειτουργία ανά τρίμηνο, ως εξής:

 • Αρχές Δεκεμβρίου-Τέλος Φεβρουαρίου:

Εμπορικό Τμήμα επί της οδού Φανερωμένης, (εκατέρωθεν της οδού), στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου και Πλατείας Κωστή Παλαμά.

Τμήμα Τροφίμων επί της οδού Φανερωμένης, (εκατέρωθεν της οδού), στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Σερίφου και Κεφαλληνίας.

 • Αρχές Μαρτίου-Τέλος Μαΐου:

Εμπορικό Τμήμα εκατέρωθεν της οδού Σύρου (μετά την είσοδο έκτακτης ανάγκης του Σχολείου), έως τη συμβολή της με την οδό Βεντούρη και εκατέρωθεν της οδού Βεντούρη, από τη συμβολή της με την οδό Σύρου έως την οδό Ευριπίδου (μετά την είσοδο-έξοδο του parking του Δημαρχείου).

Τμήμα Τροφίμων εκατέρωθεν της οδού Ευριπίδουαπό τη συμβολή της με την οδό Περικλέους (αφήνοντας ελεύθερο όλο το τμήμα του Ηρώου), έως τη συμβολή της με την οδό Κεφαλληνίας.

 • Αρχές Ιουνίου-Τέλος Αυγούστου:

Εμπορικό Τμήμα επί της οδού Φανερωμένης, από την οδό Σερίφου έως την οδό Κεφαλληνίας, εκατέρωθεν της οδού.

Τμήμα Τροφίμων εκατέρωθεν της οδού Φανερωμένης, από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου έως την πλατεία Κωστή Παλαμά.

Μέσα στην Πλατεία Κωστή Παλαμά, στο αριστερό τμήμα της κατά την άνοδο της οδού Φανερωμένης, απέναντι από τις οδούς Ευτέρπης και Ουρανίας, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση των οχημάτων περιμετρικά της Πλατείας.

Από την Πλατεία Κωστή Παλαμά έως και την οδό Σερίφουαποκλειστικά στο δεξιό τμήμα κατά την άνοδο της οδού Φανερωμένης και απέναντι από τις εγκαταστάσεις του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου, χωρίς να εμποδίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων από την οδό Σερίφου προς την Πλατεία.

 • Αρχές Σεπτεμβρίου-Τέλος Νοεμβρίου:

Εμπορικό Τμήμα εκατέρωθεν της οδού Σύρου (μετά την είσοδο έκτακτης ανάγκης του Σχολείου), έως τη συμβολή της με την οδό Βεντούρη και εκατέρωθεν της οδού Βεντούρη, από τη συμβολή της με την οδό Σύρου έως την οδό Ευριπίδου (μετά την είσοδο-έξοδο του parking του Δημαρχείου).

Τμήμα Τροφίμων εκατέρωθεν της οδού Ευριπίδου, από τη συμβολή της με την οδό Περικλέους (αφήνοντας ελεύθερο όλο το τμήμα του Ηρώου), έως τη συμβολή της με την οδό Κεφαλληνίας.

2) Πρόταση για λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς ανά τετράμηνο, ως εξής:
 • 1ο Τετράμηνο επί της οδού Ευρυπίδου.
 • 2ο Τετράμηνο επί της οδού Φανερωμένης (στο κάτω τμήμα αυτής τα Τρόφιμα και στο άνω τμήμα το Εμπορικό κομμάτι).
 • 3ο Τετράμηνο επί της οδού Φανερωμένης (στο κάτω τμήμα αυτής το Εμπορικό κομμάτι και στο άνω τμήμα της τα Τρόφιμα).

3) Πρόταση για επιλογή άλλων οδών για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς: Σωκράτους, ΜιλτιάδουΚωνσταντινουπόλεως, Γρεβενών, Γιαννιτσών, Θεσσαλονίκης, Μελά και Κλειούς.

4) Πρόταση για μόνιμη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς σε ειδικό υπαίθριο ενιαίο χώρο.

5) Πρόταση για λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς και επί της οδού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου.

Για τη Λαϊκή Αγορά του Παπάγου, οι τέσσερις (4) προτάσεις έχουν ως εξής:

1) Πρόταση Διοίκησης : Λειτουργία ανά τρίμηνο, ως εξής:
 • Ιανουάριο-Μάρτιο, επί της οδού Κύπρου.
 • Απρίλιο-Ιούνιο, επί της οδού Πίνδου.
 • Ιούλιο-Σεπτέμβριο, επί της οδού Πεντέλης.
 • Οκτώβριο-Δεκέμβριο, επί της οδού Πίνδου.

2) Πρόταση για εναλλαγή των τριών ανωτέρω θέσεων/οδών (Κύπρου, Πίνδου, Πεντέλης), ανά τετράμηνο.

3) Πρόταση για λειτουργία της Λαϊκής στην αλάνα του ΑΟΟΑ (συμβολή Πίνδου και Αργυροκάστρου), κατά το χρονικό διάστημα που λειτουργεί στην οδό Πίνδου.

4) Πρόταση για μόνιμη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς σε ειδικό υπαίθριο ενιαίο χώρο.