Επιχορηγήθηκαν τα αθλητικά σωματεία του Δήμου

Το ποσό των 30.000 ευρώ θα μοιραστούν τα αθλητικά σωματεία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, μετά από σχετική απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία, στη συνεδρίαση     του     Δημοτικού
Συμβουλίου της Πέμπτης (2/4). Πρόκειται για την πρώτη εκ των δύο τακτικών επιχορηγήσεων που κατανέμονται κατά τη διάρκεια ενός έτους από το Δήμο στα αθλητικά σωματεία που εδρεύουν εντός των ορίων του, με τη δεύτερη να προσφέρεται, συνήθως, κατά το μήνα Οκτώβριο.

Κύρια κριτήρια για την κατανομή της επιχορήγησης αποτελούν ο αριθμός των αθλητών και των τμημάτων κάθε σωματείου, καθώς και η συνολικότερη ιστορία του κάθε σωματείου, από καταβολής ίδρυσής του.

Από το Χολαργό, επιχορηγήθηκαν τα σωματεία Όμιλος Φιλάθλων Χολαργού, Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Άρης Χολαργού, Αθλητικός Καλαθοσφαιρικός Όμιλος Άρης Χολαργού, Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Χολαργού, Αθλητικός Σύλλογος Τεύκρος Χολαργού-Παπάγου και Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Αίας Χολαργού, ενώ από του Παπάγου, επιχορηγήθηκαν τα σωματεία Αθλητικός Σύλλογος Παπάγου, Αθλητικός Σύλλογος Ολυμπιάδα Παπάγου και Αθλητικός Όμιλος Αντισφαίρισης Παπάγου.

Αναλυτικά, το κάθε αθλητικό σωματείο επιχορηγήθηκε ως εξής:

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΟΦ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
7.662 €
247
1
ΑΠΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
1.693 €
240
1
ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
1.125 €
113
1
ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
4.427 €
912
5
ΑΣ ΤΕΥΚΡΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ
698 €
40
1
ΜΑΣ ΑΙΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
409 €
20
1
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
11.331 €
544
5
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ
1.913 €
278
1
ΑΟΑ ΠΑΠΑΓΟΥ
741 €
150
1