Σήμερα η 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Με τα θέματα του καθορισμού των θέσεων των Λαϊκών Αγορώνκαι της επιχορήγησης των αθλητικών σωματείων να ξεχωρίζουν, πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα, στις 18:00, η 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για το 2015. Συνολικά 33 είναι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στην  αίθουσα  του   Δημοτικού
Συμβουλίου, στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Χολαργού. Πάντως, το σίγουρο είναι πως στα όποια εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα υπάρξουν, δεν θα συμπεριλαμβάνεται θέμα μετονομασίας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, αφού κάτι τέτοιο, τουλάχιστον προς το παρόν, θα μπορούσε να τεθεί μόνο κατά τη διάρκεια μιας ημέρας όπως η… Πρωταπριλιά!

Αναλυτικά, τα θέματα που θα συζητηθούν, έχουν ως εξής:

1) Προγραμματική Σύμβαση με το Ε.Μ.Π. (Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας) για έλεγχο/τεκμηρίωση της στατικής επάρκειας και σεισμικής αναβάθμισης σε κτίρια δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

2) Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Μικτής χορωδίας Δήμου Παπάγου – Χολαργού στην «21η Χορωδιακή Συνάντηση Θρησκευτικής Μουσικής» στην Καλαμάτα.

3) Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου, Έτους 2015.

4) Οικονομική επιχορήγηση στα Αθλητικά Σωματεία του Δήμου.

5) Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2015 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τον καθορισμό των θέσεων Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου.

6) Διαγραφή Ποσού από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους της Οικονομικής Υπηρεσίας.

7) Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών –  Παροχής Υπηρεσίας.

8) Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών.

9) Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών.

10) Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης Υπαλλήλων ως Μελών Επιτροπής Κρίσης Ακαταλληλότητας Οχημάτων, έτους 2015,  Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

11) Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2015 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Περί Παραχώρησης ή μη, Θέσης Στάθμευσης Οχημάτων ΑμεΑ σε οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού.

12) Έγκριση των υπ’ αριθ. 7 και 13/2015 Αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορούν στην απαγόρευση στάθμευσης σε οδικά τμήματα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού.

13) Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2015 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην απαγόρευση στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.

14) Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2015 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στη διατήρηση θέσης περιπτέρου επί της συμβολής των οδών Μεσογείων 226 και Αετιδέων.

15) Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2015 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά  την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 240/18-12-2013 Κανονιστικής Απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού σχετικά με την αδειοδότηση και τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου.

16) Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 45/2014 κανονιστικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη χορήγηση αδειών στάθμευσης οχημάτων σε οδικά τμήματα του Δήμου».

17) Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 276/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού για «Διοργάνωση δράσης από παραγωγούς χωρίς μεσάζοντες και παραχώρηση δημοτικού χώρου».

18) Πραγματοποίηση δράσης – ευαισθητοποίησης στα πλαίσια της «Παγκόσμιας Ημέρας για τα αδέσποτα ζώα» και εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων.

19) Παραλαβή μελετών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο υφιστάμενο Σχολείο 1ου Λυκείου Χολαργού με θέμα : «Μελέτη για Παρεμβάσεις σε Δημόσια Κτήρια και Κοινόχρηστους Χώρους».

20) Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης μελών επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου.

21) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων, Έτους 2013».

22) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαγράμμιση Οδοστρωμάτων, Έτους 2013».

23) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων, Έτους 2011».

24) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Περιβάλλοντος Χώρου Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Χολαργού».

25) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Εγκαταστάσεων, Έτους 2011».

26) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση – Αντικατάσταση Αγωγών Αποχέτευσης, Έτους 2012».

27) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Γυμνασίων – Λυκείων, Έτους 2013».

28) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή – Αντικατάσταση Αγωγών Αποχέτευσης, Έτους 2011».

29) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευές και Συντηρήσεις στο Νεκροταφείο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, Έτους 2013».

30) Αντικατάσταση τακτικών μελών στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

31) Αντικατάσταση τακτικών μελών στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

32) Αντικατάσταση τακτικού μέλους στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

33) Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων.