Δωρεάν θερινές κατασκηνώσεις για 45 παιδιά του Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Στο πλαίσιο της κοινωνικής του ευθύνης, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού προχωρά για μία ακόμη χρονιά στην οργάνωση του προγράμματος φιλοξενίας παιδιών του Δήμου, σε θερινές κατασκηνώσεις. Ενεργώντας σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του (με βάση το άρθρο 75 και το
άρθρο 202 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 και την Πράξη VII του Τμήματος 147/2008 του Ελεγκτικού Συνεδρίου), ο Δήμος Παπάγου-Χολαργούδύναται να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα για συμμετοχή στις κατασκηνώσεις μέχρι 45 παιδιών, οι γονείς των οποίων δεν είναι ασφαλισμένοι σε ταμεία που καλύπτουν τα έξοδα κατασκηνώσεων.

Η ενέργεια αυτή έχει δύο βασικούς και κύριους στόχους:

α) Την παροχή θερινής κατασκήνωσης σε παιδιά οικογενειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού που δεν έχουν τη δυνατότητα διακοπών.

β) Τη συμμετοχή του Δήμου στα καθημερινά και πρακτικά προβλήματα των δημοτών.

Αυτή η ενέργεια συμβάλει πρακτικά στην κοινωνική πολιτική του Δήμου και απευθύνεται σε παιδιά που οι γονείς τους δεν είναι ασφαλισμένοισε ταμεία που καλύπτουν τα έξοδα κατασκηνώσεων.

Τα παιδιά αυτά, θα πρέπει:
  • Να έχουν ηλικία από 6-14 ετών.
  • Αυτά και οι γονείς τους να είναι Δημότες Παπάγου-Χολαργού.
  • Οι γονείς τους να έχουν οικογενειακό εισόδημα όχι μεγαλύτερο από 20.000€ το χρόνο, με βάση τα εισοδήματα του 2013.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε:
  • Παιδιά οικογενειών με χαμηλότερο ετήσιο εισόδημα.
  • Παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών.
  • Παιδιά πολύτεκνων οικογενειών.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την υποβολή της αίτησής σας θα δοθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες από το Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου και για τις οποίες θα σας ενημερώσει άμεσα το «μένουμε… Χολαργό!».