Επισκευές και πιστοποίηση των παιδικών χαρών

Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η νέα Δημοτική Αρχή, έχοντας υπ’ όψιν της την ισχύουσα για τις παιδικές χαρές νομοθεσία, ανέθεσε -ύστερα από διαγωνισμό- την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού», στη «EUROCERT»             (Φορέας
Πιστοποίησης), η οποία και ολοκλήρωσε την 1η Φάση (προέλεγχος και παρατηρήσεις).

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αποξήλωσε, βάσει του προελέγχου, τα ακατάλληλα και μη επισκευάσιμα όργανα παιδικών χαρών και παράλληλα ενεργεί ήδη για τη σύνταξη μελετών με τίτλο «Συντήρηση παιδικών χαρών 2015» (ο διαγωνισμός του έργου θα γίνει στις 26-5-2015) και «Εργασίες για τη συμμόρφωση των παιδικών οργάνων προς τα πρότυπα ασφαλείας» (ο ανάδοχος θα προκριθεί στις 16-5-2015).

Στη 2η Φάση Πιστοποίησης των παιδικών χαρών και αφού θα έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικές εργασίες, που θα είναι σύμφωνες με τα εγκεκριμένα/θεσμοθετημένα πρότυπα ασφαλείας, θα ζητηθεί από την ήδη συγκροτηθείσα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών», η έκδοση «πιστοποιητικού καταλληλότητας» και η χορήγηση του «ειδικού σήματος» για κάθε μία παιδική χαρά.

Όπως ενημερώνει, μέσω του σχετικού της Δελτίου Τύπου, η νέα Δημοτική Αρχή δεν έχει προβεί στη διακοπή λειτουργίας των παιδικών χαρών, για να μην τις στερήσει από τους κατοίκους και τους δημότες Χολαργού και Παπάγου και προσπαθεί να αποκαταστήσει το συντομότερο δυνατόν τις όποιες τεχνικές ατέλειές τους. Για τους λόγους αυτούς και μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητας, η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση και την πληρέστερη συνδρομήτων πολιτών, ώστε η χρήση των παιδικών χαρών να γίνεται σε συνθήκες πλήρους ασφάλειας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή παρατήρηση, μπορείτε να απευθύνεστε στο email info@dpapxol.gov.gr  ή στο τηλέφωνο 2132002801.