Η πρόταση Κουγιουμτζόπουλου για τη διαχείριση των απορριμμάτων


Τη δική της πρόταση για μια ολική αναδιάρθρωση του συστήματος αποκομιδής των απορριμμάτων έθεσε στο τραπέζι η «Συνεργασία για τις 8 Προτάσεις»,   με    αφορμή    το
Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων το οποίο έχει κληθεί από την Περιφέρεια Αττικής να εκπονήσει και ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού. Η παράταξη του Χάρη Κουγιουμτζόπουλου εκτιμά ότι ο νέος Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός για τη Διαχείριση των Αποβλήτων, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ αλλά και από τα Οριζόντια Ευρωπαϊκά Προγράμματα, αποτελεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία καθολικής αναδιάρθρωσης του συστήματος αποκομιδής των απορριμμάτων.

Αναλυτικά, το σχετικό Δελτίο Τύπου των «8 Προτάσεων» έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 8 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Η πρότασή μας για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Ως παράταξη έχουμε την αίσθηση ότι η δημοτική αρχή, χάνει αυτήν την εποχή μια μεγάλη ευκαιρία να μειώσει το κόστος καθαριότητας, να εκσυγχρονίσει τον μηχανισμό της και να βελτιώσει τα αποτελέσματα καθαριότητας και ποιότητας ζωής στο Δήμο μας.
Όπως είναι γνωστό στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Διαχείριση των Αποβλήτων, η Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου  να αποφύγει τα τεράστια πρόστιμα που θα αρχίσουν να επιβάλλονται από τον προσεχή Ιούνιο, αλλά και για να αποφύγει την αύξηση του τέλους πληρωμής στον ΧΥΤΑ, έχει καλέσει όλους τους δήμους να εκπονήσουν Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης των Απορριμμάτων με βασική ιδέα, την αποκεντρωμένη εκτροπή ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή.
Σ΄ αυτή την κατεύθυνση έχει δώσει ενδεικτικές οδηγίες – πρόταση, προκειμένου οι δήμοι να κάνουν κάποιες ενέργειες και να προχωρήσουν στον κατάλληλο σχεδιασμό.
Η δημοτική μας αρχή προσπαθώντας να εναρμονιστεί με τις παραπάνω οδηγίες θα καταρτίσει Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων με την υποστήριξη ομάδας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Στο Σχέδιο αυτό δεν μπορούν να αγνοηθούν οι τοπικές μας ιδιαιτερότητες όπως ότι:
Έχουμε πολύ μεγάλο κόστος αποκομιδής των απορριμμάτων συγκριτικά με τον μέσο όρο των άλλων δήμων.
Είμαστε από τους ελάχιστους δήμους που έχουν ακόμη χειρωνακτική αποκομιδή.
Έχουμε δύο κοινότητες με δύο εντελώς διαφορετικά συστήματα αποκομιδής που αναστέλλει κάθε οικονομία κλίμακος.
Δεν έχουμε από τις καλύτερες επιδόσεις στην ανακύκλωση.
Σημειώνουμε ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της αποκομιδής των απορριμμάτων δεν ανήκει στης Περιφέρεια, αλλά στους δήμους βάσει του Νόμου 4042/12.
Η δημοτική παράταξη «Συνεργασία για τις 8 Προτάσεις» εκτιμά ότι ο νέος Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός σε συνδυασμό με την δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, αλλά και από τα Οριζόντια Ευρωπαϊκά Προγράμματα, αποτελεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία καθολικής αναδιάρθρωσης του συστήματος αποκομιδής των απορριμμάτων που μπορεί να υλοποιηθεί σε τρεις κατευθύνσεις.
1) Να εφαρμόσουμε πιλοτικά μέσω χρηματοδοτήσεων το σύστημα «Πληρώνω όσο Πετάω» (ΠΟΠ) έτσι ώστε να πετύχουμε όπως υποστηρίζουν όλοι οι επιστήμονες και οι εμπειρογνώμονες, καλύτερες επιδόσεις ανακύκλωσης, σημαντική μείωση του κόστους αποκομιδής, πολύ καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, δίκαιη χρέωση στις τοπικές επιχειρήσεις και ταυτόχρονα να δοθεί η πολύ σημαντική δυνατότητα, μείωσης τελών έως πλήρη απαλλαγή, στα οικονομικά ασθενέστερα στρώματα και σε όσους έχουν οικολογική συνείδηση.
2) Να συνδυαστεί η αποκομιδή των απορριμμάτων με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την «Έξυπνη» διαχείριση, έτσι ώστε να υπάρξει απόλυτα ελεγχόμενος εξορθολογισμός της αποκομιδής και της ανακύκλωσης και να μπορέσει ένα εκ βάθρων νέο σύστημα, να χρηματοδοτηθεί είτε από τομεακά προγράμματα, είτε από ευρωπαϊκά, με ελάχιστο κόστος για το δήμο.
3) Να δοθεί έμφαση στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση – διαβούλευση και πάνω από όλα Συμμετοχή, που ούτως ή άλλως απαιτείται από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Αυτό όμως δεν γίνεται με ένα απλό μοίρασμα ενημερωτικών φυλλαδίων ή απλών ανακοινώσεων. Αυτή η διαδικασία για να πετύχει, απαιτεί Δημόσια Forum, ηλεκτρονικές πλατφόρμες διαβούλευσης και εντοπισμού προβλημάτων, e- petition, ψηφοφορίες και μηχανισμούς διατύπωσης της γνώμης και των προτάσεων των πολιτών κ.λπ. που επίσης πρέπει να σχεδιαστεί ως ολοκληρωμένη δράση και να χρηματοδοτηθεί από εξωτερικές πηγές.
Δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε περήφανοι για την καθαριότητα στο πανέμορφο προάστιό μας. Σήμερα όμως μας δίνεται η ευκαιρία να γίνουμε. Δεν πρέπει να τη χάσουμε αυτή την ευκαιρία.

Τα σκουπίδια είναι Χρυσός.