Νέα Εποχή για τη Διαχείριση Απορριμμάτων στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού

Εδώ και τέσσερα χρόνια, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα Waste2Bio, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), προωθώντας ένα πρωτοποριακό σύστημα διαχείρισης οικιακών αποβλήτων. Στο εν λόγω πιλοτικό πρόγραμμα αυτή τη στιγμή    έχουν    ενταχθεί    100
νοικοκυριά του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και ήδη οι μετρήσεις και τα στατιστικάστοιχεία που το ΕΜΠ συλλέγει, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για το ποσοστό μείωσης των αποβλήτων που τελικά απορρίπτονται.

Στο πλαίσιο του πιλοτικού αυτού προγράμματος και της γενικότερηςπροώθησης από το Δήμο ενός νέου μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων, με έμφαση στην προώθηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης υλικών, με στόχο τη μείωση των αποβλήτων, καθώς και στη λογική μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθμ. 101/2015 απόφασή του, προχωρεί στην Κατάρτιση Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων, με την επιστημονική υποστήριξη και του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, με στόχο την προώθηση της διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή, στο πλαίσιο της αειφορίας και μιας «Κοινωνίας Μηδενικών Αποβλήτων».

Πρόσφατα, μάλιστα, ο Δήμαρχος, Ηλίας Αποστολόπουλος, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Θανάση Αυγουρόπουλο, επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ όπου γίνεται η επεξεργασία οικιακών αποβλήτων, για την παραγωγή βιοαιθανόλης.