Προχωρά το έργο των ομβρίων στην οδό Αναστάσεως

Ξεκίνησαν το πρωί της Δευτέρας (4/5) οι εργασίες κατασκευής δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στην οδό Αναστάσεως, ενός εκ των κεντρικότερων δρόμων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Λόγω των προβλημάτων στο υπέδαφος της Αναστάσεως, στη συμβολή της με τη Μεσογείων, το έργο ξεκίνησε από    το     ύψος     της     οδού
Τσιγάντε, ακριβώς πάνω από το Υπουργείο Μεταφορών και από εκεί θα προχωρήσει έως την οδό Θάλειας, όπου και θα ολοκληρωθεί. Στο διάστημα αυτό και με παράλληλες εργασίες αναμένεται να έχουν λυθεί τα ζητήματα που απασχολούν την κατασκευάστρια εταιρεία αναφορικά με το υπέδαφος της Αναστάσεως στη συμβολή με τη Μεσογείων, ώστε να ακολουθήσει η τοποθέτηση των αγωγών και στο τμήμα μεταξύΤσιγάντε και Μεσογείων. Για το λόγο αυτό και κατά παρέκκλιση των συνήθων διαδικασιών, πρώτα θα ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των αγωγών κατά μήκος του έργου και μετά θα κατασκευαστούν τα φρεάτια πέριξ του οδοστρώματος, καθώς σε διαφορετικήπερίπτωση και χωρίς να έχει υπάρξει ένωση με τον κεντρικό αγωγό της Μεσογείων, τα νερά μιας πιθανής βροχής θα δύνανται να… τινάξουν τα πάντα στον αέρα. Εκείνο που θα πρέπει να προσέξει ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού και η Τεχνική του Υπηρεσία είναι το φαινόμενο της καθίζησης σε πολλά σημεία του οδοστρώματος της Αναστάσεως, από το ύψος του Τιμίου Σταυρού μέχρι το τέλος της οδού, το οποίο μπορεί μέχρι σήμερα να αντιμετωπίζεται με απλά… μπαλώματα, πλέον όμως και με αφορμή το έργο των ομβρίων, καλό θα είναι να αντιμετωπιστεί, μια και καλή, με περισσότερο υπεύθυνο τρόπο.