Επισκευές στις παιδικές χαρές του Παπάγου

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εργασίες για τη συμμόρφωση των παιδικών χαρών προς τα πρότυπα ασφαλείας», ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού θα προβεί από την Τρίτη 9/6 έως και την Παρασκευή 19/6 στην εκτέλεση εργασιών στα όργανα
των παιδικών χαρών του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου και της πλατείαςτου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου. Για το λόγο αυτό και για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των παιδιών και των συνοδών τους, κατά τις ημέρες των εργασιών θα απαγορεύεταιη είσοδος στις εν λόγω παιδικές χαρές.