Ξεκίνησαν οι διαμεσολαβήσεις στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού

Όπως έχουμε γράψει από την περασμένη Τετάρτη (3/6), ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού, στηρίζοντας έμπρακτα το θεσμό της διαμεσολάβησης, που εισήλθε στην ελληνική έννομη τάξη με το Ν. 3898/2010, πρωτοπορεί, δημιουργώντας την Πρώτη Πύλη Διαμεσολάβησης. Από σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στο πλαίσιο του πιλοτικού αυτού προγράμματος και προκειμένου οι δημότες Παπάγου-Χολαργού να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού της διαμεσολάβησης    στην    πράξη
αλλά και τα πλεονεκτήματα που αυτός παρέχει στους πολίτες για την επίλυση των διαφορών τους, στις εγκαταστάσεις του Δήμου θα παρέχονται δωρεάν:

α) Πληροφορίες για το θεσμό της διαμεσολάβησης και τον τρόπο που αυτός εφαρμόζεται στις διαφορές των πολιτών. Εφόσον τα μέρη επιθυμούν να δοκιμάσουν να λύσουν τη διαφορά τους με διαμεσολάβηση, θα παρέχεται και σχετική ενημέρωση για τα συγκεκριμένα βήματα προετοιμασίας που πρέπει να ακολουθηθούν.

β) Υπηρεσίες διαμεσολάβησης, με σκοπό τη διάδοση του θεσμού και την αποτελεσματικότερη επίλυση των διαφορών των συμπολιτών μας σε σύντομο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος θα διαθέτει ειδικό χώρο στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Αναστάσεως 90 μία φορά την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή και ώρα 15:00-17:00, τον οποίο οι δημότες, κατόπιν συνεννοήσεως με την ομάδα και τη στήριξη των συνεργαζόμενων διαμεσολαβητών του Δήμου, θα μπορούν να χρησιμοποιούν αρχικά για την ενημέρωσή τους σχετικά με τη λειτουργία του θεσμού και εν συνεχεία, εάν και εφόσον το επιθυμούν, για τη διεξαγωγή διαμεσολαβήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3898/2010.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με αποκλειστικό σκοπό την επίλυση των διαφορών των δημοτών σε σύντομο χρονικό διάστημα σε αστικές και εμπορικές διαφορές, η οποία θα δώσει την ευκαιρία στους δημότες Παπάγου-Χολαργού να γνωρίσουν το θεσμό στην πράξη και να τον εντάξουν στη ζωή τους.

Η δημιουργία της άνω Πύλης φιλοδοξεί να ενημερώσει αρχικά τους πολίτες και εν συνεχεία να τους εξοικειώσει στην πράξη με το σπουδαίο εργαλείο της διαμεσολάβησης. Το άνω πιλοτικό πρόγραμμα και ειδικότερα η παροχή δωρεάν διαμεσολαβήσεων, απευθύνεται:

α) σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια που θα θέσει ο Δήμος, αλλά και

β) στον ευρύτερο πληθυσμό του Δήμου μας, με την προϋπόθεση το ένα εκ των δύο μερών που έχουν μεταξύ τους μία διαφορά, αστική ή εμπορική, να είναι δημότης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών διαμεσολάβησης είναι δωρεάν και αποτελεί μία προσφορά κοινωνικού έργου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού προς τους δημότες, θα λειτουργήσει πιλοτικά μέχρι τέλους του έτους 2015 με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και τη διάδοση της διαμεσολάβησης στην κοινωνία ως εναλλακτικό τρόπο επίλυσης των διαφορών.

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού, για την υλοποίηση της Πύλης Διαμεσολάβησης, συνεργάζεται με τους κάτωθι διαπιστευμένους διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δημότες Παπάγου-Χολαργού:

1) Νανά (Δέσποινα) Παπαδογεωργάκη (npapadogeorgaki@gmail.com), τηλ. επικοινωνίας: 6977714424 (Υπεύθυνη Συντονισμού Προγράμματος).

2) Ευαγγελία Πολυράκη (polyraki@otenet.gr, τηλ. επικοινωνίας: 6936121320.

3) Νικόλαος-Γεώργιος Μιχαλινός (michalin@otenet.gr), τηλ. επικοινωνίας: 6932100716.

4) Μαρία Φαροπούλου (mfarop@gmail.com), τηλ. επικοινωνίας: 6932300448.

5) Αικατερίνη-Ελένη Μαρανδιανού(marandianou@hotmail.com), τηλ. επικοινωνίας: 6973809484.