Έρχεται η ολική ασφαλτόστρωση της οδού Αναστάσεως!

Με παρέμβαση του «μένουμε… Χολαργό!» την Τρίτη (28/7), προτάθηκε στο Δήμαρχο Παπάγου-Χολαργού, Ηλία Αποστολόπουλο, η διακοπή της μερικής ασφαλτόστρωσης η οποία εκτελείται αυτές τις ημέρες στην οδό Αναστάσεως και η μετατροπή της σε ολική. Μόλις δύο ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 30 Ιουλίου, μέσω απαντητικής  του  επιστολής,  ο
Ηλίας Αποστολόπουλος γνωστοποιεί και παράλληλα δεσμεύεται δημόσια για την ολική ασφαλτόστρωση της κεντρικότατης οδού Αναστάσεως!

Άλλη μία παρέμβαση του «μένουμε… Χολαργό!» βρίσκει πρόσφορο έδαφος από τη Δημοτική Αρχή και για άλλη μια φορά το «μένουμε… Χολαργό!» είναι εκείνο το Μέσο της περιοχής που μεριμνά για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής Χολαργιωτών και Παπαγιωτών. Είπαμε, το «μένουμε… Χολαργό!» ήρθε για να κάνει τη διαφορά σε όλα τα επίπεδα και την κάνει. Όταν θα σταματήσει να την κάνει, τότε δεν θα έχει και λόγο ύπαρξης.

Ο Ηλίας Αποστολόπουλος, λοιπόν, μέσω της επιστολής του εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν δύναται να πραγματοποιηθεί από την εν εξελίξει εργολαβία η ολική ασφαλτόστρωση της Αναστάσεως, δεσμευόμενος ωστόσο για την εν λόγω ολική ασφαλτόστρωση από ίδιους πόρους, με σχετικό έργο που θα εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Εκτός, λοιπόν, από τις επικείμενες ολικές ασφαλτοστρώσεις σε Ανατολής και Αθανασίου Διάκου, θα έχουμε ολική ασφαλτόστρωση και στην -κεντρικότερη- οδό Αναστάσεως.

Αναλυτικά, η απαντητική επιστολή του Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού, Ηλία Αποστολόπουλου, στο «μένουμε… Χολαργό!» και το Μανώλη Χάλκο, έχει ως εξής:

Χολαργός, 30 Ιουλίου 2015

Κύριε Χάλκο,

Το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007 – 2013», στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» (που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ) και αφορά στην υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.

Στη μελέτη καθώς και τη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και του Αναδόχου, έχει προβλεφθεί η εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης μόνο στο πλάτος του ορύγματος εντός του οποίου τοποθετείται αγωγός ομβρίων καθώς μόνο αυτή η ποσότητα (δηλαδή του πλάτους του σκάμματος) αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη από το πρόγραμμα. Οποιαδήποτε εργασία ασφαλτόστρωσης πέραν αυτής δεν μπορεί να πληρωθεί (πρόκειται για έργο υδραυλικό και όχι για έργο οδοποιίας).

Λόγω της πρόθεσης του Δήμου να χρηματοδοτήσει με Ιδίους Πόρους την ασφαλτόστρωση του υπολοίπου πλάτους του δρόμου (προκειμένου να ασφαλτοστρωθεί συνολικά η οδός Αναστάσεως στα πλαίσια της εν εξελίξει εργολαβίας) πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής όπου τέθηκε το ζήτημα. Η κατεύθυνση που δόθηκε είναι ότι η ενσωμάτωση των εργασιών ασφαλτόστρωσης στην εν εξελίξει σύμβαση δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί καθώς προκύπτουν θέματα νομιμότητας.

Κατά συνέπεια είναι επιβεβλημένη και εντός των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου η αποκατάσταση του σκάμματος με ασφαλτική στρώση. Επιπλέον, ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού θα προχωρήσει ανεξάρτητα στη συνολική ασφαλτόστρωση του δρόμου με έργο του Τεχνικού Προγράμματος και με δική του δαπάνη.

Τέλος, πρέπει να διευκρινιστεί ότι καθώς η Ανάδοχος εταιρεία έχει κάνει ειδική δήλωση διακοπής εργασιών από 26/6/2015 λόγω καθυστέρησης πληρωμής, τόσο η Δημοτική Αρχή όσο και η Τεχνική Υπηρεσία άσκησαν κάθε δυνατή πίεση προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση σκάμματος στα πλαίσια της συμβατικής υποχρέωσης του Αναδόχου.

Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος
Ηλίας Αποστολόπουλος