Οικονομική ενίσχυση στη «Φοίβη» από το Δήμο Παπάγου-Χολαργού


Με το ποσό των 800 ευρώ, για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών, επιχορήγησε τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών «Η Φοίβη» το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με ομόφωνη  απόφασή  του  κατά
τη συνεδρίαση της 15ης Ιουλίου 2015. Την οικονομική ενίσχυση προς τον Ξενώνα είχε αιτηθεί στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού η Πρόεδρός του, Κλαίρη Δανιηλίδου-Τσιμικάλη, με προσωπική της επιστολή στις 26 του περασμένου Ιουνίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο και η διοίκηση του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία και ανάπτυξη των συλλόγων και σωματείων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας και συμβάλλουν με τη δράση τους στην παραγωγή πολιτιστικού, αθλητικού, κοινωνικού και οικολογικού έργου, ανάλογα με τον τομέα ενασχόλησής τους.

Ένα από τα σωματεία που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας είναι και ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών «Η Φοίβη» (Θεσσαλονίκης 22, Χολαργός), που προσφέρει σημαντικό κοινωνικό έργο σε γυναίκες και παιδιά που βιώνουν δυσκολίες επιβίωσης και βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης, κυρίως λόγω φαινομένων κακοποίησης. Ο Ξενώνας λειτουργεί από το 1965 και είναι ο πρώτος Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα.

Κατά τη λειτουργία του έχει φιλοξενηθεί σε αυτόν πλήθοςγυναικών, πολλές φορές μαζί με τα παιδιά τους, έχοντάς τους παρασχεθεί στέγη και τροφή, καθώς και νομική, ψυχολογική και επαγγελματική συνδρομή. Η «Φοίβη» λειτουργεί σε κτίριο που διατίθεται από ιδιώτη, ενώ οικονομικά στηρίζεται κυρίως από την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, λόγω των δυσχερών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που βιώνει η κοινωνία μας, είναι υψίστηςσημασίας το έργο που προσφέρει. Ήδη, η διοίκηση του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, συμμεριζόμενη τόσο τη σπουδαιότητα της δράσης του σωματείου όσο και την αναγκαιότητα να παραμείνει εν λειτουργία και να αναπτυχθεί, παρέχει κάθε συνδρομή που μπορεί (υλική, συμβουλευτική, ενημέρωση για επιδοτούμενα προγράμματα κ.λπ.).