Σήμερα (28/7) η 10η τακτική συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Χολαργού


Τη 10η τακτική του συνεδρίαση πραγματοποιεί σήμερα Τρίτη, 28 Ιουλίου, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 7.00 το απόγευμα, στο Δημαρχιακό Μέγαρο της πόλης, με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης να είναι συνολικά τέσσερα (4). Αναλυτικά, μετά από τη σχετική πρόσκληση της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, Κατερίνας Γκούμα, οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι Χολαργού θα κληθούν     να      συζητήσουν     και     να
αποφασίσουν για:

1) Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2) Χορήγηση άδειας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

3) Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

4) Αίτημα για απαγόρευση στάθμευσης σε οδικό τμήμα του Χολαργού.