Βελτιωτικά έργα σε δύο Παιδικές Χαρές

Στην προμήθεια νέων οργάνων παιχνιδιού και καινούργιου δαπέδου ασφαλείας για τις Παιδικές Χαρές πλησίον των Ναών Τιμίου Σταυρού και Αγίου Γεωργίου προχωρά η Δημοτική Αρχή Παπάγου-Χολαργού.

Συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό, προκειμένου να προβεί στην απαραίτητη προμήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών για τις ανάγκες του Δήμου, πρόκειται να διενεργήσει η Δημοτική Αρχή Παπάγου-Χολαργού.

Συγκεκριμένα, η μελέτη αφορά στην προμήθεια οργάνων παιχνιδιού και δαπέδου ασφαλείας για την Παιδική Χαρά πλησίον του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού στο Χολαργό (Αρτέμιδος & Κορυτσάς) και για την Παιδική Χαρά πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στου Παπάγου, επί της ομώνυμης πλατείας.

Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια προϋπολογίζεται στο συνολικό ποσό των 73.519,60 ευρώ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2017103 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη δαπάνη της προμήθειας υπάρχει πίστωση στον ΚΑ 35.7135.0004 του προϋπολογισμού έτους 2017, η οποία έχει ήδη διατεθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 170/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.