9μελής αποστολή στο συνέδριο της ΚΕΔΕ

Από 9 αιρετούς θα εκπροσωπηθεί ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, που θα πραγματοποιηθεί από 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2017 στα Ιωάννινα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) διοργανώνει το καθιερωμένο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο με θέματα που αφορούν το θεσμό της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού. Κεντρικό ζήτημα του φετινού συνεδρίου αποτελεί η ανάγκη για «Μεταρρύθμιση στο Μοντέλο Λειτουργίας του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με βασικούς άξονες την Αποκέντρωση, την προώθηση της Τοπικής Ανάπτυξης και την ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 30 Νοεμβρίου έως και 2 Δεκεμβρίου 2017 στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου «Grand Serai» στα Ιωάννινα. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης των συμμετεχόντων στο συνέδριο καθορίζονται από τον Ν. 4336/2015 (ΥΕΚ 94Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών 2/73/ΔΕΠ/14-01-2016 «Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας» και θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6421.0001 του τρέχοντος δημοτικού προϋπολογισμού, στον οποίο υπάρχει σχετική πίστωση.

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν ως εκπρόσωποι του Δήμου Παπάγου-Χολαργού οι:
  • Θανάσης Βαλυράκης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
  • Χρύσα Παρίση – Πρόεδρος Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής (ΔΟΚΜΕΠΑ)
  • Βίκυ Νικάκη – Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ευαισθητοποίησης, Προώθησης της Ισότητας των Φύλων & Εθελοντισμού
  • Λίλα Σουρανή – Δημοτική Σύμβουλος, Εντεταλμένη Σύμβουλος Δημοτικών Πολυϊατρείων
  • Μαρία Δημητριάδου – Δημοτική Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ)
  • Μαρία Δημάκου – Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου
  • Κατερίνα Φασούλη – Δημοτική Σύμβουλος
  • Νίκος Αποστολόπουλος – Δημοτικός Σύμβουλος
  • Νίκος Στάππας – Δημοτικός Σύμβουλος