Ψήφισμα για την Παλαιστίνη ναι. Για τη Μακεδονία;

Την ώρα που το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου-Χολαργού ετοιμάζεται να εκδώσει ψήφισμα στήριξης στον παλαιστινιακό λαό, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χολαργού και Παπάγου ποιούν την νήσσαν αναφορικά με το πιο φλέγον θέμα της επικαιρότητας σε εθνικό επίπεδο.

Πρώτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού για το 2018 την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου (19:00), με τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης την «εξέταση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 34000/19-12-2017 αιτήματος του επικεφαλής της παράταξης του ΚΚΕ “Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου-Χολαργού”, με θέμα: “Ψήφισμα Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό”».

Ως εδώ όλα καλά. Δεκάδες ψηφίσματα στήριξης στον παλαιστινιακό λαό αξίζει άλλωστε να εκδοθούν, όχι μόνο από το δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και από τα υπόλοιπα 324.

Το πρόβλημα είναι ότι δεν βρέθηκε ούτε ένας Δημοτικός Σύμβουλος, σε Δήμο μάλιστα αρκετά ευαίσθητο στα εθνικά θέματα, να μιμηθεί τον Δημοτικό Σύμβουλο του ΚΚΕ, Γιώργο Ρεμούνδο και να αιτηθεί με τη σειρά του την έκδοση ψηφίσματος κατά της, οριστικής όπως όλα δείχνουν, απόδοσης του όρου «Μακεδονία» στο κράτος των Σκοπίων. Κάτι που ήδη έχουν πράξει άλλοι Δήμοι ανά την επικράτεια.

Όχι ότι θα αλλάξει κάτι, προφανώς, αλλά έστω για τα μάτια του κόσμου να κρατηθούν τα όποια προσχήματα.

Ποια προσχήματα, βέβαια, όταν αυτό που προέχει είναι η κομματική πειθαρχία των μεν στον Αλέξη και των δε στον Κυριάκο…

Δείτε αναλυτικά τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της 17ης Ιανουαρίου:

1) Επικύρωση του υπ’ αριθ. 20/2017 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2) Πλήρωση είκοσι τριών (23) κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 134 του Ν. 4504/2017.

3) Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4) Έγκριση σύναψης σύμβασης έτους 2018, με την «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.» για τη συμμετοχή τού Δήμου, στο ειδικό συνδρομητικό πρόγραμμα απορριμματοφόρων των Δήμων.

5) Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, έτους 2018».

6) Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2018.

7) Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

8) Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Παπάγου-Χολαργού.

9) Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών.

10) Ανάκληση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων και επιστροφή αυτών στον Δήμο, μετά από αιτήσεις των δικαιούχων.

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

11) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) τού έργου: «Συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2017».

12) Έγκριση παράτασης εργασιών τού έργου: «Συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2017».

13) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής τού έργου: «Κατασκευή-Ενίσχυση-Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού».

iv. ΓΕΝΙΚΑ

14) Αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ).

15) Εξέταση του υπ’ αριθ. πρωτ. 34000/19-12-2017 αιτήματος του επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου-Χολαργού», με θέμα: «Ψήφισμα Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό».