Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Δείτε τα 19 θέματα της ημερήσιας διάταξης της 2ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού για το 2018, την Τρίτη 30 Ιανουαρίου (19:00):

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2018, με κάλυψη δαπάνης από την ανταποδοτική υπηρεσία Δημοτικών Κοιμητηρίων, για τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού.

2. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2018, με κάλυψη δαπάνης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, για τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού.

3. Παράταση χρονικής ισχύος των συμβάσεων: α) υπ’ αριθ. 26386/03.11.2016 με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» και συγκεκριμένα υποομάδα Α2 «Ανάγκες Κοινωνικού Παντοπωλείου» και β) υπ’ αριθ. 26529/07.11.2016 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου».

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

6. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου.

7. Οικονομική επιχορήγηση Τοπικού Κέντρου Παπάγου της ΧΕΝ Αθηνών.

8. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

9. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας υλικών, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή στο έργο ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στην πλατεία Ευρώπης».

11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας υλικών, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή στο έργο ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: «Αναβάθμιση περιβάλλοντα χώρου παιδικής χαράς Περικλέους».

12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας υλικών, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή στο έργο ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: «Εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων».

13. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών τού έργου: «Κατεδάφιση Δημοτικών κτιρίων».

14. Πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, με αυτοχρηματοδότηση.

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

15. Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων επί των οδών:
• πάρκο Ιονίων Νήσων (μεταξύ Μ. Γρηγορίου & Μπλέσσα), στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου
• Χίου 42, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού
• Καραολή Δημητρίου και Αριστοτέλους (πάνω πλευρά πλατείας Ευρώπης), στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

v. ΓΕΝΙΚΑ

16. Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2017.

17. Παραχώρηση Δημοτικών εγκαταστάσεων στο Νομικό Πρόσωπο «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», για χρήση ή / και διαχείριση.

18. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου (Πίνδου 78).

19. Εξέταση του υπ’ αριθ. πρωτ. 34000/19-12-2017 αιτήματος του επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου – Χολαργού», με θέμα: «Ψήφισμα Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό».