150.000 ευρώ για τη συντήρηση των Παιδικών Χαρών

Προκηρύχθηκε ο ανοιχτός διαγωνισμός | Δείτε ποιες Παιδικές Χαρές περιλαμβάνονται στην εργολαβία

Στην προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση Παιδικών Χαρών 2018», συνολικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, προχώρησε την Παρασκευή (2/3) ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους, με την τεχνική περιγραφή του έργου να αφορά στις εργασίες συντήρησης των Παιδικών Χαρών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Συγκεκριμένα, θα γίνουν οικοδομικές εργασίες στις δεκατρείς (13) πιστοποιημένες Παιδικές Χαρές σε Χολαργό και Παπάγου.

Όλες οι εργασίες, καθώς και η εγκατάσταση των εξοπλισμών και των δαπέδων ασφαλείας, θα πρέπει να γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στην ΥΑ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), περί του «Καθορισμού των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των Παιδικών Χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις εξής Υπουργικές Αποφάσεις: Υ.Α 48165/30-07-2009, (ΦΕΚ Β’ 1690/17-08-2009), Υ.Α 15693/18-04-2013, (ΦΕΚ Β 1096/02-05-2013), Υ.Α 27934/11-07-2014, (ΦΕΚ Β’ 2029/25-07-2014), καθώς και των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας και πιστοποίησης EN1176:2008 για τα παιχνίδια Παιδικών Χαρών και EN 1177:2008 και ΕΝ 71-3 για τις επιφάνειες πτώσης.

Οι δεκατρείς (13) πιστοποιημένες Παιδικές Χαρές του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι σχετικές εργασίες, είναι οι εξής:
 • Περικλέους, Χολαργός
 • Πλατείας Δημοκρατίας, Χολαργός
 • Πλατείας Κύπρου, Χολαργός
 • Ναυαρίνου, Χολαργός
 • Αναστάσεως & Αρτέμιδος, Χολαργός
 • Πάρκου Στ. Αλέξανδρου Παπάγου, Παπάγου
 • Πλατείας Παύλου Μπακογιάννη, Παπάγου
 • Οδού Νευροκοπίου, Παπάγου
 • Πλατείας Αγίου Γεωργίου, Παπάγου
 • Πλατείας Φλωρίνης, Παπάγου
 • Πλατείας Κονίτσης, Παπάγου
 • Οδού Πίνδου, Παπάγου
 • Οδού Χατζηκωνσταντή, Παπάγου