Ιστορικό λεύκωμα για Χολαργό και Παπάγου

Στην έκδοση λευκώματος-άλμπουμ για τις Δημοτικές Κοινότητες Χολαργού και Παπάγου, με ιστορικές αναφορές από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή, προχωρά η Δημοτική Αρχή Παπάγου-Χολαργού.

Τη διάθεση πίστωσης ποσού έως 5.800 ευρώ, για τη «Συγγραφή και επιμέλεια της ιστορίας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού», αναμένεται να εγκρίνει στη συνεδρίαση της 9ης Μαρτίου 2018 το Δημοτικό Συμβούλιο. Η ανωτέρω δαπάνη περιλαμβάνει την καταγραφή στοιχείων, μαρτυριών, επίσημων εγγράφων και άρθρων, τα οποία στοιχειοθετούν την ιστορική διαδρομή των πόλεών μας.

Σκοπός της εργασίας είναι να ολοκληρωθεί ένα ιστορικό λεύκωμα-άλμπουμ, το οποίο θα εκδοθεί από το Δήμο Παπάγου-Χολαργού και θα εκτείνεται από την αρχαιότητα έως και σήμερα, με ιστορικές αναφορές. Θα υπάρχει σειρά χρονολόγησης, η δε καταχώρηση προσώπων, γεγονότων και ιστορικών συνθηκών θα γίνει με σταθερή προσήλωση στην αντικειμενική καταγραφή.

Η ενδεικτική δομή της συγκεκριμένης εργασίας είναι η εξής:
  • ΜΕΡΟΣ Α’: Από την Αρχαιότητα ως την ίδρυση της Κοινότητας Χολαργού (1933).
  • ΜΕΡΟΣ Β’: 1933-1964. Ο Χολαργός αναπτύσσεται και γίνεται Δήμος.
  • ΜΕΡΟΣ Γ’: 1965-1981. Γεννιέται στις παρυφές του Υμηττού η Κοινότητα Παπάγου.
  • ΜΕΡΟΣ Δ’: 1982-2010. Δήμος Χολαργού και Δήμος Παπάγου. Δύο γείτονες «χωρίς σύνορα».
  • ΜΕΡΟΣ Ε’: 2011-2017. Ο «Καλλικράτης» ενώνει τους δύο Δήμους.

Η εργασία θα παραδοθεί εντός επταμήνου και το υλικό θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Δήμου.