Πρωτόκολλο συνεργασίας Δήμου-«Γαληνού»

Συνεργασία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και του Ινστιτούτου «Γαληνός» για την παροχή δωρεάν ιατροψυχολογικής στήριξης σε ογκολογικούς ασθενείς.

Η παροχή δωρεάν ιατροψυχολογικής στήριξης σε ογκολογικούς ασθενείς είναι το αντικείμενο του πρωτοκόλλου συνεργασίας που υπέγραψαν ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού και το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας & Προσωπικής Ανάπτυξης «Γαληνός».

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των τεράστιων αναγκών για ψυχική στήριξη που έχουν οι πάσχοντες συνάνθρωποί μας που διαμένουν στο Δήμο μας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου ιατροψυχολογικές θεραπευτικές υπηρεσίες σε όσους βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία.

Πλαίσιο αυτής της κοινωφελούς ενέργειας είναι το Πρόγραμμα Ψυχολογικής Στήριξης σε Ογκολογικούς Ασθενείς «ΠΝΟΗ», το οποίο υλοποιείται από το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας & Προσωπικής Ανάπτυξης «Γαληνός», χάρις στη χορηγία ενός ευεργέτη ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος.

Περιλαμβάνει πλήρη ψυχιατρική και ψυχολογική θεραπεία που παρέχεται από το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας & Προσωπικής Ανάπτυξης «Γαληνός» στο χώρο του (Μεσογείων 260, Χολαργός), καθώς και κοινωνική υποστήριξη που παρέχεται από το Δήμο.

Το Πρόγραμμα «ΠΝΟΗ» εγκαινίασε τη λειτουργία του στις αρχές Μαρτίου. Όποιος ενδιαφέρεται για να ενταχθεί ή και να προτείνει κάποιον ογκολογικό ασθενή για ένταξη στο Πρόγραμμα, μπορεί να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Κοινωνική Υπηρεσία – τηλ. 2132002915 – 2132002894) ή στο Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας & Προσωπικής Ανάπτυξης «Γαληνός» (τηλ. 2106523300).