Ξεκινούν οι εγγραφές στο 1ο Γυμνάσιο

Όλες οι λεπτομέρειες για τις εγγραφές των μαθητών στο 1ο Γυμνάσιο Χολαργού, εν όψει του σχολικού έτους 2018-2019.

Οι εγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2018-2019 θα πραγματοποιηθούν στο 1ο Γυμνάσιο Χολαργού από τη Δευτέρα 3 έως και τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Οδηγίες κηδεμόνων μαθητών που εγγράφονται στην Α’ τάξη:

1) Ένας από τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών πρέπει κατά την προσέλευσή του να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ο κηδεμόνας που θα ενημερώνεται για τη φοίτηση του/της μαθητή/τριας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μήνυμα κινητού το οποίο θα δηλώσει. Σύμφωνα με το άρθρο 13 Υ.Α. 10645/ΓΔ4/23-1-2018, κηδεμόνας είναι ο πατέρας και η μητέρα εκτός αν έχει οριστεί νομίμως αλλιώς από δικαστική αρχή, οπότε και υποχρεούται να προσκομίσει τη σχετική απόφαση.

2) Θα πρέπει να ενημερώσουν το σχολείο για τυχόν μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών τους, προσκομίζοντας πιστοποιητικό από ΚΕΔΔΥ.

3) Θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά) που επιθυμούν να διδαχθούν τα παιδιά τους.

Οδηγίες κηδεμόνων μαθητών όλων των τάξεων:

1) Κατά την εγγραφή των μαθητών θα πρέπει να παραλάβουν έντυπο ατομικού δελτίου υγείας που θα επιστραφεί υπογεγραμμένο από ιατρό.

2) Όσοι κηδεμόνες έχουν μαθητές που εξετάζονται προφορικά, θα πρέπει να υπογράψουν αίτηση ότι επιθυμούν να εξετάζεται ο μαθητής προφορικά και τη νέα σχολική χρονιά.