Δημοτικά τέλη… τέλος

Μειώσεις δημοτικών τελών καθώς και πλήρης απαλλαγή από το φόρο για συγκεκριμένες κατηγορίες δημοτών Παπάγου-Χολαργού.

Διαβάστε το σχετικό Δελτίο Τύπου της Δημοτικής Αρχής:

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑμεΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΜΕ 5 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΑΙΔΙΑ

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού αναδεικνύει ακόμα μια φορά το κοινωνικό του πρόσωπο και προχωράει για το έτος 2019 σε πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, για συγκεκριμένες κατηγορίες ευπαθών ομάδων καθώς και αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τις υπόλοιπες.

Πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη θα έχουν οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα μεμονωμένα άτομα με αναπηρία με ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ, καθώς και οι πολύτεκνες οικογένειες με πέντε και πλέον παιδιά χωρίς κανένα εισοδηματικό όριο.

Επιπλέον για τις υπόλοιπες κατηγορίες ευπαθών ομάδων αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε ακόμα περισσότεροι συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να μπορέσουν να ωφεληθούν την έκπτωση 50% επί των ισχυόντων δημοτικών τελών.

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα για τις εν λόγω απαλλαγές και μειώσεις όπως καταγράφεται στην 266/17-10-2018 απόφασή του.

Επιγραμματικά οι μειώσεις για τα δημοτικά τέλη για το έτος 2019 για τις ευπαθείς ομάδες διαμορφώνονται ως εξής:

1.ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
• Με οικογενειακό συνολικό εισόδημα έως 12.000,00€ -πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη.
• Με οικογενειακό συνολικό εισόδημα έως 24.000,00€ -μείωση 50% στα δημοτικά τέλη. Το ποσό του εισοδήματος προσαυξάνεται 20% για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.
2.ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
• Με οικογενειακό συνολικό εισόδημα έως 36.000,00€ – μείωση 50% στα δημοτικά τέλη
3.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
• Με τέσσερα(4) τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 42.000,00€ – μείωση 50% στα δημοτικά τέλη.
• Με περισσότερα από τέσσερα (4) τέκνα – πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
4.ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
-Όταν το άτομο με αναπηρία ζει μόνο του
• Με ατομικό εισόδημα [δεν συμπεριλαμβάνονται επιδόματα αναπηρίας] έως 12.000,00€ – πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη.
• Με ατομικό εισόδημα [δεν συμπεριλαμβάνονται επιδόματα αναπηρίας] έως 18.000,00€ – μείωση 50% στα δημοτικά τέλη.
-Όταν το άτομο με αναπηρία ζει με οικογένεια
• Με οικογενειακό συνολικό εισόδημα [δεν συμπεριλαμβάνονται επιδόματα αναπηρίας] έως 27.000,00€ – μείωση 50% στα δημοτικά τέλη.
5. ΑΠΟΡΟΙ
• Με οικογενειακό συνολικό εισόδημα έως 6.000,00€ προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος και εφόσον κατοικούν σε κατοικίες (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) έως 120τ.μ -μείωση 50% στα δημοτικά τέλη.
6.ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ
• Άτομα ηλικίας 25 έως 65 ετών, που έχουν συμπληρώσει 12 συνεχείς μήνες ανεργίας, με οικογενειακό συνολικό εισόδημα έως 7.200,00€, προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος και εφόσον κατοικούν σε κατοικίες (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) έως 120τ.μ. -μείωση 50% στα δημοτικά τέλη.
Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο Τμήμα Εσόδων τηλ.2132002862-2132002846.

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών,
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Επικοινωνίας
Βίκυ Νικάκη