Ο ετήσιος απολογισμός του ΔΟΚΜΕΠΑ

Διαβάστε τον αναλυτικό απολογισμό του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής (ΔΟΚΜΕΠΑ) Παπάγου-Χολαργού, όπως υπογράφεται από την Πρόεδρο του ΔΣ, Χρύσα Παρίση:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απολογισμός Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.

Ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Παπάγου- Χολαργού. Διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Συγκροτείται από
• Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό
• Τμήματα Προσχολικής Αγωγής 6 Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
• Τμήμα ΚΑΠΗ
• Τμήμα Υγειονομικό
Το προσωπικό του αποτελείται από 94 άτομα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:

Βασικός στόχος είναι πάντα η εξοικονόμηση πόρων με περιστολή των δαπανών.
Ο ΔΟΚΜΕΠΑ εφαρμόζει διπλογραφικό σύστημα λογιστικής παρακολούθησης -οικονομικής διαχείρισης, συντάσσει Ισολογισμούς και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης οι οποίοι ελέγχονται από εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών.

Στις αρχές κάθε χρόνου το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους ο οποίος αποστέλλεται και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Με απόφαση του το ΔΣ εγκρίνει τις τριμηνιαίες καταστάσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού οι οποίες αναρτώνται στο Διαύγεια.

Κάθε μήνα αποστέλλονται στατιστικά στοιχεία προς την ΕΕΤΑΑ και στον κόμβο διαλειτουργικότητας .
η συνοπτική κατάσταση εσόδων – εξόδων για το έτος 2017 έχει ως εξής :

Έσοδα το έτος 2017 3.241.121,60
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΔΗΜΟ 1.330.003,10
ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 304.342,32
ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 326.238,57
ΕΣΟΔΑ ΚΑΠΗ 30.954,50
ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑθ. 10.016,66
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 669.604,71
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ 569.961,74

Έξοδα: 2.751.094,34
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.655.529,85
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 61.762,93
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 139.608,65
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 49.250,17
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 156.142,39
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20.158,25
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΑ) 668.642,10

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο ΔΟΚΜΕΠΑ , να συντονιστούν και να συλλειτουργήσουν όλες οι δομές απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λειτουργία μιας ευέλικτης και αποτελεσματικής διεύθυνσης, η οποία θα συνδράμει, θα καλύπτει τις κάθε είδους ανάγκες όλων των δομών και θα υλοποιεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του Δ.Σ.

∆ιεξαγωγή των απαραίτητων ενεργειών σχετικά µε τη συµµετοχή του Νοµικού Προσώπου στην πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για το πρόγραµµα «Εναρµόνιση Οικογενειακής & Επαγγελµατικής ζωής» (ΕΣΠΑ) σχολικού έτους 2017- 2018 µε τη συµµετοχή των Παιδικών Σταθµών. Επικοινωνία, συνεργασία µε την Ε.Ε.Τ.Α.Α και συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης του προγράµµατος καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου.

∆ιεξαγωγή & ολοκλήρωση διαδικασίας για την υλοποίηση προγράµµατος θαλάσσιων µπάνιων µε επιδότηση (συνεισφορά Ν.Π.) σε μέλη του ΚΑΠΗ και Δημότες.

Εγκαινιάστηκε το νέο κτήριο του 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Παπάγου στην οδό Βερσή. Ένα έργο που ξεκίνησε με την προηγούμενη διοίκηση. Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας .
Απρίλιος 2017.

Ένας από τους στόχους μας ήταν να βελτιώσουμε τις υποδομές των δομών μας και τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις, με το μικρότερο δυνατό κόστος. Σε συνεργασία, πάντα, με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και όπου χρειαζόταν και με ιδιωτικά συνεργεία, κάναμε προγραμματισμένες παρεμβάσεις σε πολλά κτίρια.

Τον Σεπτέμβριος του 2017 αποφασίστηκε η λειτουργία νέου τμήματος, του 3ου παιδικού σταθμού Παπάγου. Για το λόγο αυτό συνεχίσαμε την ενοικίαση του κτιρίου της οδού Μπλέσσα.

Ξεκινήσαμε τις ενέργειες συμμόρφωσης με το Π.Δ. 99/2017 Αδειοδότηση Βρεφονηπιακών Σταθμών. Στο πλαίσιο αυτό συνεργαστήκαμε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για Πυρασφάλεια στους Παιδικούς Σταθμούς, επίσης προβήκαμε και σε ολοκληρωτική ανανέωση των παιδικών χαρών τριών παιδικών σταθμών. Πρόσφατα μάλιστα ενταχτήκαμε στο πρόγραμμα Αττική.

Ξεκινήσαμε τις ενέργειες Ίδρυσης Νέου Βρεφικού Τμήματος στο Α΄ Τμήμα Προσχολικής Αγωγής. Μάλιστα ενταχθήκαμε πρόσφατα σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του υπουργείου εσωτερικών.
Αποφασίστηκε η πιλοτική λειτουργία 3 τμημάτων για βρέφη 18 μηνών μέσω ΕΣΠΑ η οποία ξεκίνησε το παρόν σχολικό έτος.

Μεριμνήσαμε για την πρόσληψη προσωπικού για την στελέχωση των πολυιατρείων. Επίσης ξεκινήσαμε τις διαδικασίες για την πρόσληψη Γενικού Γιατρού που έχει ήδη εγκριθεί και αναμένουμε την απάντηση του ΑΣΕΠ για να προβούμε στην προκήρυξη. Επίσης προβήκαμε στην αγορά όλων των υλικών και μηχανημάτων μου μας αιτήθηκαν τα δημοτικά πολυιατρεία όπως επίσης και καινούργιου εξοπλισμού για το οφθαλμολογικό τμήμα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο- Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής. Περιλαμβάνει πρωτόκολλα ασκήσεων που απευθύνονται σε ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΤΩΣΕΩΝ OTAGO πρωτοποριακή δραστηριότητα πρόληψης υγείας πραγματοποιείται με την εποπτεία του Γραφείου Προαγωγής Υγείας του Υγειονομικού Τμήματος Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α

ΑΠΛΩΜΑ της ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΠΟΥΓΑΔΑΣ μια διεθνής εικαστική δράση, η οποία πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο με ημερομηνίες που ανακοινώνονται από την οργανωτική επιτροπή η οποία εδρεύει στη Γαλλία. Συμμετέχουμε όλοι Παιδιά, παιδαγωγοί, γονείς των τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, μέλη του Καπή , κοινωνικοί λειτουργοί μαζί με τη Διοίκηση του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας Παπάγου-Χολαργού
Επίσης βήματα ζωής, ανοιχτές τάξεις, Διαγενεακά πρόγραμματα.

Συμμετέχουμε σε Εθελοντικές Δράσεις με τη στήριξη συλλόγων όπως Η ΑΓΚΑΛΙΑ, Η ΠΙΣΤΗ, MAKE A WISH, ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ο τομέας αυτός αναφέρεται στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου. Το 2017 οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί φιλοξένησαν 535, εκ των οποίων τα 140 εγγράφηκαν μέσω ΕΣΠΑ (αντίστοιχα 550 και 191 το 2018).

Οι σταθμοί μας δεν είναι απλά ένας χώρος φιλοξενίας παιδιών. Είναι ένα ασφαλές περιβάλλον, στο οποίο τα παιδιά καλλιεργούν δημιουργικά δεξιότητες και προσλαμβάνουν τις πρώτες παραστάσεις κοινωνικών συνόλων στα οποία θα ενταχθούν στα επόμενα στάδια της ζωής τους. Οι παιδικοί μας σταθμοί υποστηρίζονται από ψυχολόγο και παιδίατρο οι οποίοι επισκέπτονται κάθε εβδομάδα όλους τους παιδικούς σταθμούς.

Οι μικροί μας φιλοξενούμενοι παίρνουν 3 γεύματα ημερησίως. Στόχος μας εξ αρχής ήταν να παρέχουμε στα παιδιά μας την καλύτερη δυνατή διατροφή, με ποιότητα και την υγιεινή των τροφίμων των Παιδικών Σταθμών. Το διαιτολόγιο των Παιδικών μας Σταθμών σήμερα είναι το καλύτερο δυνατό.

Σήμερα στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας υπηρετούν, Νηπιαγωγοί, Βρεφονηπιοκόμοι, Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι, Μάγειροι και Βοηθητικών Εργασιών. Το προσωπικό συμμετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια συνέδρια ημερίδες , ενώ η πλειοψηφία κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

Εφαρμόζονται παιδαγωγικά προγράμματα διαφορετικών πλαισίων, θεατρικές παραστάσεις και βιωματικές δραστηριότητες.

Επίσης διοργανώνονται εκδηλώσεις και εορτές με ή μη συμμετοχή γονέων, επισκέψεις μεγαλύτερων τάξεων σε εξωτερικούς χώρους.

Τον Σεπτέμβριο του 2017 εγκαινιάσαμε έναν νέο θεσμό την Παραμυθούπολη στο μεγάλο πάρκο Παπάγου με πολύ μεγάλη επιτυχία. Περιλάμβανε θεατρικές παραστάσεις, ξυλοπόδαρους, ήρωες παραμυθιών. Προσφέρθηκε παγωτό, και τα παιδιά μας απόλαυσαν πολύ παιχνίδι στο φουσκωτό νεραϊδοκάστρο, με χιλιάδες μπουρμπουλήθρες ,και χαρούμενη μουσική, Μεγάλη προσέλευση είχαν επίσης και τα καλλιτεχνικά εργαστήρια, πέρυσι είχαμε γύρω στα 2.500 άτομα και φέτος πάνω από 3.500.
Τα Χριστούγεννα διοργανώθηκε η Γιορτή της σοκολάτας.
Κέντρο ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων (κ.α.π.η.)

Οι υπηρεσίες των κέντρων απευθύνονται σε άντρες και γυναίκες άνω των 60 ετών. Στο Καπη Χολαργού το 2017 εξυπηρετήθηκαν 1075 άτομα.

Στο κυλικείο προσφέρονται καθημερινά δωρεάν καφές, τσάι και αναψυκτικά.

Για την ψυχαγωγία των μελών διοργανώνονται Εκδρομές ημερήσιες και πολυήμερες, εντός και εκτός Ελλάδος, Επισκέψεις σε μουσεία, Εορτασμοί, Θεατρικές Παραστάσεις, Επετειακοί Εορτασμοί, Εικαστικές Εκθέσεις, Επιστημονικές – ενημερωτικές ημερίδες, Διαλέξεις, Χριστουγεννιάτικο γεύμα αγάπης για μοναχικά μέλη, Θαλάσσια μπάνια όπως είπαμε και προηγουμένως.

Για την ενημέρωση των μελών σχετικά με τις δραστηριότητες του ΚΑΠΗ συντάσσεται τριμηνιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο αποστέλλεται στα μέλη ταχυδρομικώς. Επίσης αναρτάται και στην ιστοσελίδα του ΔΟΚΜΕΠΑ.

Λειτουργούν επίσης ομάδες Γυμναστικής, χορού, ζωγραφικής, εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών, θεατρική ομάδα, και βέβαια η Χορωδία του ΚΑΠΗ.

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
Εχει σαν στόχο την πρόληψη και την καλύτερη πρόσβαση στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας του πολίτη. Στελεχώνεται από ∆ιοικητικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό. Απαρτίζεται από Γραφείο Προαγωγής Υγείας, Γραφείο Φυσικοθεραπείας, Δημοτικά Πολυιατρεία Χολαργού – Παπάγου. Στο ∆ηµοτικό Πολυιατρείο, προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων.

Με την ευκαιρία του σημερινού απολογισμού, θα ήθελα να εκφράσω την μεγάλη μας εκτίμηση και τις θερμότατες ευχαριστίες μας προς όλους τους εργαζόμενους στον Οργανισμό. Χωρίς τη δική τους ακούραστη προσπάθεια, χωρίς την πίστη τους σε αυτό που κάνουμε, χωρίς τη δική τους ανεκτίμητη συμβολή και εργασία, θα ήταν αδύνατο να υλοποιήσουμε όσα μέχρι σήμερα έχουμε υλοποιήσει.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε σε όλους τους συμπολίτες μας που μας εμπιστεύονται ότι πολυτιμότερο έχουν, τα παιδιά τους, καθώς και στα μέλη του ΚΑΠΗ μας που είναι κοντά μας.

Ευχαριστώ επίσης και τους εθελοντές γιατρούς των πολυιατρείων για την ανιδιοτελή προσφορά τους. Μια προσφορά που έχει πολλαπλασιαστική αξία όταν έχει ως αποδέκτη της το κοινωνικό σύνολο.
Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με ευθύνη, εντιμότητα και ενθουσιασμό.

Χρύσα Παρίση
Πρόεδρος Δ.Σ.
Δημοτική Σύμβουλος