Παράτυπος ο προεκλογικός απολογισμός Αποστολόπουλου


Την ακύρωση της νέας προεκλογικής «φιέστας» του Δημάρχου, με αφορμή τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, ζητούν με κοινή τους επιστολή Κώστας Τίγκας και Γιώργος Ανυφαντής.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και Επικεφαλής των παρατάξεων «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση» και «Ενεργοί Δημότες», στην επιστολή που συνυπογράφουν, εξηγούν τους λόγους σύμφωνα με τους οποίους η ειδική συνεδρίαση του Σαββάτου (20/10) κρίνεται ως παράτυπη, ενέχοντας αποκλειστικά και μόνο στοιχεία προεκλογικού χαρακτήρα και όχι κανονικού ετήσιου απολογισμού.

Διαβάστε αναλυτικά:

Χολαργός, 19 Οκτωβρίου 2018.

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Παπάγου Χολαργού
κ. Πρόεδρο Δ.Σ. Παπάγου Χολαργού

ΚΟΙΝ.
κ.κ. Επικεφαλής Παρατάξεων
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
κ. Πρόεδρο Δημ. Κοιν. Παπάγου
κ. Πρόεδρο Δημ. Κοιν. Χολαργού

ΘΕΜΑ: Ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής και Ετήσια Έκθεση Συμπαραστάτη του Δημότη.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού, αλλά και με βάση το άρθρο 217 του ν.3463/2006, η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται κάθε χρόνο και ο Δήμαρχος ενημερώνει το ακροατήριο για τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής.

Ειδικότερα:

α. Πραγματοποιείται μέχρι τέλους Ιουνίου.

β. Το Δημοτικό Συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης

γ. Τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις στις οποίες με ευθύνη του Προέδρου πέντε(5) ημέρες πριν, πρέπει να έχει διατεθεί το κείμενο του απολογισμού πεπραγμένων μαζί με όλα τα στοιχεία που το συνοδεύουν, ήτοι από τη Δευτέρα 15/10/2018.
Με μεγάλη μας λύπη διαπιστώσαμε ότι καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν πληρούνται και όχι μόνο αυτό, αλλά ούτε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της 17 Οκτ. 2018 φέρατε το θέμα προς συζήτηση. Είναι προφανές κ. Δήμαρχε ότι αυτό το κάνετε γιατί έτσι σας εξυπηρετεί.

Για όλους του ανωτέρω λόγους η Ειδική Συνεδρίαση είναι παράτυπη, γιατί παραβιάζονται κατάφορα οι προβλέψεις του άρθρου 217 του ν.3463/2006 και θα πρέπει να ακυρωθεί και να επαναληφθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Παρακαλούμε τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. για την κοινοποίηση του παρόντος εγγράφου στους Επικεφαλής των Παρατάξεων, στους Δημοτικούς Συμβούλους και στις Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού.

Τελειώνοντας κ. Δήμαρχε θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι ο Απολογισμός κατά το νόμο είναι Ετήσιος και αφορά το έτος 2017. Δεν είναι Απολογισμός Τετραετίας όπως αναγράφετε στις προσκλήσεις που στείλατε στους δημότες. O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ είναι ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ και αυτό οι Δημότες μας το αντιλαμβάνονται πολύ καλά και θα απαντήσουν ανάλογα.

Για την Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση
ΚΩΣΤΑΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΙΓΚΑΣ

Για τους Ενεργούς Δημότες
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ