Τα έργα στο Δήμο το 2019


Παραμονή πρωτοχρονιάς του 2019, το «Μένουμε Χολαργό» παρουσιάζει αναλυτικά τα έργα που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για το νέο έτος και τα οποία υπερψηφίστηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2018.

Το φετινό (2019) πρόγραμμα ανταποκρίνεται για ακόμα μια φορά στους εξής βασικούς άξονες:

1. Συντήρηση και επισκευή των αστικών και κοινωνικών υποδομών της πόλης (δρόμοι, πεζοδρόμια, δίκτυα, σχολεία, παιδικοί σταθμοί κ.λπ.).

2. Μελέτες νέων έργων και υπηρεσιών που προσβλέπουν σε ολοκληρωτικές αναπλάσεις εγκαταστάσεων κάθε είδους και τη δημιουργία νέων.

3. Προώθηση – Επίσπευση μεγάλης σημασίας έργων.

Η παρουσίαση που ακολουθεί, στοχεύει στο να καταστήσει άμεσα αναγνώσιμο τον βασικό προσανατολισμό του Τεχνικού Προγράμματος.

1. Συντήρηση, επισκευή και αναπλάσεις όλων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων κάθε είδους

Οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια, τα σχολεία, οι παιδικοί σταθμοί, οι πλατείες, οι παιδικές χαρές, τα γήπεδα, οι πολιτιστικοί χώροι χρήζουν συνεχούς συντήρησης και περιοδικών αναβαθμίσεων. Κατά συνέπεια κάθε χρόνο απορροφούν ένα μεγάλο ποσοστό επί του προϋπολογισμού. Ειδικά στο φετινό πρόγραμμα και λόγω των συντηρήσεων των προηγούμενων ετών το ποσοστό επί των έργων – κατασκευών έχει διαμορφωθεί στο 53% συντηρήσεις και 47% αναπλάσεις και νέες κατασκευές – υποδομές.

2. Μελέτες νέων Έργων και Υπηρεσιών

Εκτιμώντας τις ανάγκες δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων και σε κτίρια κοινωνικής υποδομής (π.χ. νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού και Δημοτική Κοινότητα Παπάγου), σε χώρους κοινόχρηστου πρασίνου και αθλητικών εγκαταστάσεων, σε δίκτυα αστικής υποδομής (νέοι αγωγοί αποχέτευσης σε Χολαργό και Παπάγου), σε στατικές επάρκειες σχολικών κτιρίων καθώς και παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων εντάχθηκαν στο Τεχνικό Πρόγραμμα με μελέτες σε ποσοστό 9%. Εδώ πρέπει να τονιστεί για ακόμα μια φορά πως οι υπόλοιπες μελέτες συντάσσονται από την Τεχνική Υπηρεσία προκειμένου να υλοποιηθούν έργα.

3. Προώθηση – Επίσπευση μεγάλης σημασίας έργων

Μερικά από τα έργα στα οποία είχε δοθεί προτεραιότητα με ορίζοντα διετίας ήδη από το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018 είναι:

• Η κατασκευή κτιρίου Πολυϊατρείων και Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου. Η μελέτη για το έργο αυτό ολοκληρώθηκε και έχει εκδοθεί η άδεια δόμησης από την υπηρεσία δόμησης Αγ. Παρασκευής. Το έργο θα δημοπρατηθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2019.

• Αναβάθμιση του 1ου Λυκείου Χολαργού επί της οδού Καραϊσκάκη. Το έργο αυτό είχε μελετηθεί αρχικά για ενεργειακή αναβάθμιση. Όμως στην πορεία και μετά από τις μελέτες στατικής επάρκειας που έγιναν από το Δήμο, θεωρήθηκε αναγκαίο να γίνει συνολική αντιμετώπιση του κτιριακού συγκροτήματος (από τα παλαιότερα σχολικά κτίρια). Με βάση λοιπόν τις στατικές μελέτες και τις εργασίες που προέκυψαν, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία μια συνολική μελέτη στατικής και ενεργειακής αναβάθμισης του συγκροτήματος. Το συνολικό κόστος αυτής της αναβάθμισης ανέρχεται σε 1.922.500,00€ το οποίο θα χρηματοδοτηθεί πλήρως από την Περιφέρεια Αττικής. Αυτή τη στιγμή συντάσσεται η προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια και σύντομα θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την κατασκευή του. Σημειώνεται ότι με το έργο αυτό το κτιριακό συγκρότημα της οδού Καραϊσκάκη θα είναι ασφαλές και με μακροχρόνιο ορίζοντα ζωής.

• Αναβάθμιση γηπέδου Ποδοσφαίρου της οδού Κύπρου Παπάγου. Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο έπρεπε να επιλυθεί το πρόβλημα της νομιμότητας της χρήσης του δεδομένου ότι είναι εγκατεστημένο μέσα σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου. Για τούτο ανατέθηκε και ολοκληρώθηκε η διαχειριστική μελέτη για τα Ο.Τ. 168 και 169. Οι μελέτες αυτού του είδους πρέπει να εγκριθούν από το Δασαρχείο και τη Δασική Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η διαδικασία αυτή διήρκεσε 2 χρόνια. Πλέον έχει εγκριθεί και ο Δήμος υποτίθεται πως προχωρά στη σύνταξη της Προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια, μιας και το έργο συγχρηματοδοτείται από την Περιφέρεια και το Δήμο. Εντός των πρώτων μηνών του 2019 ο Δήμος θεωρητικά θα έχει προχωρήσει στη δημοπράτηση του έργου.

• Ανάπλαση της πλατείας Εθνικής Αντίστασης. Ήδη το έργο που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια ξεκίνησε με ορίζοντα ολοκλήρωσης των εργασιών τον Αύγουστο του 2019. Το έργο θα αναβαθμίσει όλη την περιοχή και θα αποτελέσει σημείο επαφής και αναψυχής των κατοίκων.

• Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της οδού Βουτσινά. Η Τεχνική Υπηρεσία προέβη σε πλήρη επικαιροποίηση παλαιάς μελέτης που είχε συνταχθεί από τον πρώην Δήμο Χολαργού. Έχει εγκριθεί χρηματοδότηση μέρους της δαπάνης από το Πράσινο Ταμείο και ο Δήμος προχωρά για τη δημοπράτηση του έργου στις αρχές του 2019. Σημειώνεται ότι η ανάπλαση της Βουτσινά έρχεται σαν συνέχεια της ανάπλασης της οδού Φανερωμένης και της ανάπλασης της πλατείας Φανερωμένης. Είναι ένας από τους βασικότερους οδικούς άξονες όλου του Δήμου, με κυκλοφοριακό, εμπορικό αλλά και φόρτο αναψυχής, μιας και ενώνει δύο πλατείες του Χολαργού. Το έργο θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στην περιοχή αλλά και όλο το Δήμο.

• Αναβάθμιση του 1ου Παιδικού Σταθμού Χολαργού επί της οδού 17ης Νοεμβρίου. Το κτίριο αυτό είναι το παλαιότερο κτίριο παιδικού σταθμού του Δήμου και χρήζει συνολικής αντιμετώπισης. Για τούτο και ανατέθηκε μελέτη στατικής επάρκειας του κτιρίου η οποία ολοκληρώθηκε κατά το 2018. Με βάση αυτή την μελέτη συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία μια ολοκληρωμένη μελέτη στατικής ενεργειακής και κτιριολογικής γενικά αναβάθμισης, με στόχο την ασφαλή επιμήκυνση της ζωής του κτιρίου, το οποίο άλλωστε έχει αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον δεδομένου ότι κατά την εποχή κατασκευής του ήταν πρωτοποριακού σχεδιασμού αλλά και λόγω του μεγέθους του και των δυνατοτήτων επίλυσης αναγκών της προνοιακής του λειτουργίας.

• Αναβάθμιση του ΕΑΚ Παπάγου. Είναι και αυτή η αθλητική κτιριακή εγκατάσταση από τις παλαιότερες και χρήζει συνολικής αναβάθμισης. Ολοκληρώθηκε η μελέτη στατικής επάρκειας και συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία η γενική μελέτη αποκαταστάσεων στο κτίριο ώστε εντός του 2019 να δημοπρατηθεί η κατασκευή του.

• Έχουν προβλεφθεί τρεις ακόμη μελέτες στατικής επάρκειας για το έτος 2019 που αφορούν τα επόμενα παλαιότερα σχολικά κτιριακά συγκροτήματα του Δήμου. Πρόκειται για το σχολικό συγκρότημα του Δημοτικού Σχολείου της οδού Περικλέους στο Χολαργό, για το συγκρότημα του 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων της 17ης Νοεμβρίου στο Χολαργό και το συγκρότημα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου της οδού Ιωνίας. Με αυτόν τον τρόπο ο Δήμος θα προχωρήσει στη θωράκιση των σχολικών μας κτιρίων, με τρόπο αποτελεσματικό και ασφαλή.

• Σχετικά με τα θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου πρέπει να τονιστούν τα εξής. Το έργο της αντιπλημμυρικής προστασίας της οδού Υγείας – Κύπρου του Παπάγου, η μελέτη του οποίου έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, είναι ήδη έτοιμο για δημοπράτηση από την Περιφέρεια Αττικής και θα κατασκευαστεί εντός του έτους 2019. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η μελέτη που ανατέθηκε το 2018 από το Δήμο για την αντιπλημμυρική προστασία του συνόλου του Παπάγου και βρισκόμαστε στις διαδικασίες των απαιτούμενων εγκρίσεων. Από το Δήμο θεωρούν ότι εντός του 2019 θα έχουν την οριστική έγκριση της μελέτης ώστε να προχωρήσουν σε δημοπράτηση του έργου. Άμεσα θα προχωρήσει η ανάθεση της μελέτης για την αντιπλημμυρική προστασία του Χολαργού, στις περιοχής που δεν υπάρχει επαρκές δίκτυο ομβρίων. Η σχετική μελέτη προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός του 2019. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η επαρκής αντιπλημμυρική κάλυψη ολόκληρου του Δήμου.

• Επίσης θα ανατεθούν, μετά την ολοκλήρωση της τοπογραφικής αποτύπωσης, οι σχετικές μελέτες για την καταλληλότητα και του Κοιμητηρίου Παπάγου, ώστε να κλείσουν και οι εκκρεμότητες για τις χρήσεις αυτές στο Δήμο μας.

• Ένα από τα σημαντικά έργα για την κάλυψη των αναγκών άθλησης είναι και η τοποθέτηση του λυόμενου στεγάστρου στα δύο γήπεδα μπάσκετ του Λ. Τσακού. Ήδη βρισκόμαστε στη διαδικασία σύνταξης της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια, δεδομένου ότι η προμήθεια συγχρηματοδοτείται. Στο Δήμο θεωρούν ότι εντός του 2019 θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός και θα τοποθετηθεί και το στέγαστρο. Η τοποθέτηση δεν αναγράφεται στο παρόν Τεχνικό Πρόγραμμα, διότι είναι προμήθεια αλλά αποτελεί ουσιαστική τεχνική παρέμβαση για την οποία έχει γίνει σημαντική προσπάθεια από την Τεχνική Υπηρεσία.

• Για το κολυμβητήριο του Τσακού θα έρθει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο αναπροσαρμογή της παλαιότερης απόφασης για την τροποποίηση του τοπικού ρυμοτομικού και τη διεύρυνση της κόκκινης γραμμής μετά την οριστικοποίηση και έγκριση της μελέτης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τις απαιτούμενες αναπροσαρμογές. Στόχος είναι εντός του 2019 να έχει εγκριθεί η τροποποίηση έτσι ώστε η εργολήπτρια εταιρία να προχωρήσει στην έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου.

• Ήδη από το 2018 έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια εκσυγχρονισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο στίβο του Παπάγου. Ξεκινούν οι εργασίες αναβάθμισης του στίβου του Αθλητικού Κέντρου Τσακού (τοποθέτηση ταρτάν, ιστών ηλεκτροφωτισμού, κατασκευή καναλιού απορροής ομβρίων υδάτων του στίβου περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου κ.λπ.), που θα τελειώσουν μέσα στο 2019. Έχει ήδη διενεργηθεί ο διαγωνισμός για το έργο των συντηρήσεων όλων των υπόλοιπων αθλητικών χώρων του Δήμου και εντός του 2019 θα εγκατασταθεί ο εργολάβος. Οι εργασίες αυτές θα ολοκληρωθούν το 2020.

• Έχει διενεργηθεί ο διαγωνισμός για την επισκευή και συντήρηση των αύλειων χώρων των σχολείων που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ». Εντός του 2019 θα εγκατασταθεί ο εργολάβος και θα ξεκινήσουν οι εργασίες οι οποίες θα ολοκληρωθούν το 2020.

Αυτά είναι τα έργα στα οποία δίνεται προτεραιότητα για το 2019, αλλά θα προωθηθούν και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα από το Πρόγραμμα τα οποία αποτελούν αναγκαίες παρεμβάσεις που θα δημιουργήσουν ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον και ουσιαστική καλυτέρευση της ποιότητας ζωής στην περιοχή μας.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2019 υπερψηφίστηκε από 18 Δημοτικούς Συμβούλους της συμπολίτευσης (Βαλυράκης, Τράκας, Οικονόμου, Παρίση, Αθανασάκου, Αυγουρόπουλος, Βεντουζά, Τσικρικώνη, Νικάκη, Ρουφογάλη, Σουρανή, Αρβανίτη, Τσουροπλής, Δημητριάδου, Μπουφούνου, Σιαμάνης, Σκουτέρης, Χαρακτινιώτης) και 3 της αντιπολίτευσης (Τούτουζας, Κουτάκης, Φασούλη), ενώ υπήρξε και 1 κατά (Τίγκας), όπως και 1 λευκό (Ζήκας).