«Χωματερή το προαύλιο του 2ου-3ου Δημοτικού Παπάγου»

Επώνυμη καταγγελία στο «Μένουμε Χολαργό» από γονέα μαθητών του 2ου-3ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου με αφορμή την παράνομη και επικίνδυνη απόθεση μπάζων και οικοδομικών υλικών στο προαύλιο του σχολείου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παναγιώτης Ιωαννίδης αναφέρει:

«Αξιότιμοι κύριοι,

Είμαι δημότης και γονιός μαθητών στο 2ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου.

Προς ενημέρωση δική σας και των αναγνωστών, επισυνάπτω φωτογραφία από οικοδομικά υπολείμματα ανακαίνισης που έχουν απορριφθεί στη σχολική αυλή από εργασίες στο 3ο Δημοτικό Σχολείο. Η διεύθυνση είναι Μακεδονίας και Αργυροκάστρου.

Τα αναφερόμενα είναι τακτοποιημένα πίσω από τις βρύσες ώστε να μη φαίνονται από το προαύλιο, με μια ματιά, όμως, η πρόσβαση των μαθητών σε αυτά είναι ανεμπόδιστη. Χωρίς να μπορώ να το επιβεβαιώσω με τα μάτια μου, μου έχουν αναφερθεί περιστατικά από διερχόμενα αυτοκίνητα, να δέχονται βολές από τεμάχια πλακιδίων.

Τα υλικά αποτελούνται όχι μόνο από:

  • Μπάζα, όπως χώμα, ασβέστης, τσιμέντο, πλίνθους και κόλλα πλακιδίων.
  • Παλέτες με καρφιά, αρκετά από αυτά σκουριασμένα.
  • Οικοδομικά υλικά δόμησης (πλακίδια), τεμαχισμένα σε αιχμηρά σχήματα.

Σύμφωνα με:

α) Κανονισμό καθαριότητας του Δήμου και

β) αστυνομική διάταξη 6/1996 περί απαγόρευσης εναπόθεσης ή εγκατάλειψης μπάζων σε δημόσιους χώρους και

γ) την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων-Α.Ε.Κ.Κ., με στοιχεία ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/ ΦΕΚ 1312/24-8-2010Β,

η απόρριψη οικοδομικών υλικών απαγορεύεται και οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο».