Η δυναμικότητα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Παπάγου-Χολαργού

Ομόφωνη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη δυναμικότητα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Χολαργού και Παπάγου | Αναλυτικά ο αριθμός νηπίων και βρεφών σε κάθε δομή

Ομόφωνα ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου-Χολαργού την υπ’ αριθμ. 107/2019 (ΑΔΑ: 659ΥΟΛΝ6-Η1Β) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής (ΔΟΚΜΕΠΑ), με την οποία είχε εγκριθεί σε πρώτο βαθμό η νόμιμη δυναμικότητα των δομών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Χολαργού και Παπάγου.

Έτσι, η δυναμικότητα σε κάθε δομή διαμορφώνεται για τη νέα σχολική περίοδο (2019-2020) ως εξής:

  • Στο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού 17ης Νοεμβρίου 121 στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού και φιλοξενεί το Α’ Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Χολαργού):

(α) η δυναμικότητα των αιθουσών απασχόλησης νηπίων είναι 114 νήπια
(β) η δυναμικότητα των αιθουσών απασχόλησης βρεφών είναι 48 βρέφη

  • Στο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Φανερωμένης 29 στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού και φιλοξενεί το Β’ Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Χολαργού & 3ος Παιδικός Σταθμός Χολαργού):

(α) η δυναμικότητα των αιθουσών απασχόλησης νηπίων είναι 144 νήπια
(β) η δυναμικότητα των αιθουσών απασχόλησης βρεφών είναι 36 βρέφη

  • Στο κτίριο που βρίσκεται εντός τού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» και φιλοξενεί τον 4ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Χολαργού:

(α) η δυναμικότητα των αιθουσών απασχόλησης νηπίων είναι 75 νήπια
(β) η δυναμικότητα των αιθουσών απασχόλησης βρεφών είναι 11 βρέφη

  • Στο κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βερσή και Αλευρά στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου και φιλοξενεί τον 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Παπάγου:

(α) η δυναμικότητα των αιθουσών απασχόλησης νηπίων είναι 38 νήπια
(β) η δυναμικότητα των αιθουσών απασχόλησης βρεφών είναι 13 βρέφη

  • Στο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Αναστάσεως 76 στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου και φιλοξενεί τον 2ο Παιδικό Σταθμό Παπάγου:

(α) η δυναμικότητα των αιθουσών απασχόλησης νηπίων είναι 37 νήπια

  • Στο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Μπλέσσα 24 στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου και φιλοξενεί τον 3ο Παιδικό Σταθμό Παπάγου:

(α) η δυναμικότητα των αιθουσών απασχόλησης νηπίων είναι 38 νήπια