Και πλαστικά κολωνάκια στην οδό Ζακυνθινού

Ένα ακόμη προσωρινό μέτρο της Δημοτικής Αρχής για την άρση της επικινδυνότητας της πολύπαθης οδού Ζακυνθινού στου Παπάγου.

Η συνεχής παραβίαση εκ μέρους των οδηγών οχημάτων του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας έχει ως συνέπεια τη συχνή πρόκληση ατυχημάτων στο τελευταίο τμήμα της οδού Ζακυνθινού, όπου υπάρχει αριστερή στροφή.

Το θέμα αυτό είναι γνωστό και για την αντιμετώπισή του συντάσσεται από το Δήμο ειδική μελέτη άρσης της επικινδυνότητας. Η σύμβαση της ως άνω μελέτης υπογράφτηκε το 2018 και βρίσκεται σε διαδικασία εγκρίσεων.

Σύμφωνα με την πρόταση που έχει διαμορφωθεί θα γίνει αλλαγή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, με διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, μείωση του εύρους του οδοστρώματος, οριοθέτηση του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου και γενικά διευθετήσεις που θα άρουν την επικινδυνότητα της οδού.

Δεδομένου ότι μετά την έγκριση της μελέτης απαιτείται και διαγωνιστική διαδικασία για την εκτέλεση των απαιτούμενων έργων, για την οριστική διευθέτηση θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστημα. Για την άμεση αντιμετώπιση των κινδύνων ατυχήματος έχουν ήδη τοποθετηθεί από τα συνεργεία του Δήμου τρεις πινακίδες σήμανσης επικίνδυνης αριστερής στροφής και μειωμένου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ., έχουν παραγγελθεί και θα τοποθετηθούν άμεσα δύο ακόμη αναλάμποντες φανοί, ενώ επίσης έχουν κουρευτεί τα παρακείμενα δέντρα ώστε να βελτιστοποιηθεί η ορατότητα της επικείμενης στροφής από μεγαλύτερη απόσταση.

Πέραν αυτών και πάντα με την έννοια των προσωρινών μέτρων έχει προταθεί από τον ανάδοχο της μελέτης η σήμανση με πλαστικούς οριοδείκτες του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου, έτσι ώστε να μειωθεί το πλάτος του οδοστρώματος και κατ’ επέκταση να μειωθεί η δυνατότητα ανάπτυξης ταχύτητας από πολύ νωρίτερα.

Με σχετική απόφασή της την Τρίτη (9/7), η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τοποθέτηση των πλαστικών οριοδεικτών ύψους 0,75 μέτρων κατά μήκος του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου, σύμφωνα με το ως άνω σκεπτικό.

Το θέμα πλέον περνά στο ανώτατο δημοτικό όργανο, το Δημοτικό Συμβούλιο, εκεί όπου αναμένεται να συζητηθεί κατά τη συνεδρίαση της 18ης Ιουλίου 2019, για τη λήψη της σχετικής απόφασης.