Η νέα σύνθεση Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των αποφασιστικών και εισηγητικών οργάνων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με διάρκεια θητείας από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως και την 6η Νοεμβρίου 2021.

Οι νέες συνθέσεις προέκυψαν από την ψηφοφορία των νέων μελών της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης της 1ης Σεπτεμβρίου 2019, με τον Ηλία Αποστολόπουλο να αναθέτει την Προεδρία και εποπτεία της κάθε Επιτροπής στους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελεί όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, με αποφασιστικές, γνωμοδοτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες, ενώ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελεί αποφασιστικό και γνωμοδοτικό όργανο άσκησης αρμοδιοτήτων του Δήμου, σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα μέλη των δύο Επιτροπών απαρτίζονται αποκλειστικά από εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους και συγκεκριμένα:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Τακτικά Μέλη:

Τσικρικώνη Άννα-Μαρία (συνδυασμός Αποστολόπουλου)
Τράκας Μιχαήλ (συνδυασμός Αποστολόπουλου)
Σιαμάνης Βασίλειος (συνδυασμός Αποστολόπουλου)
Πετράκης Χρήστος (συνδυασμός Αποστολόπουλου)
Υφαντής Μιχαήλ (συνδυασμός Αποστολόπουλου)
Αυγουρόπουλος Αθανάσιος (συνδυασμός Αποστολόπουλου)
Ανυφαντής Γεώργιος (συνδυασμός Τούτουζα)
Καραγιάννης Νικόλαος (συνδυασμός Κανάκη)
Στάικος Χαράλαμπος (συνδυασμός Τίγκα)

Αναπληρωματικά Μέλη:

Δημητριάδου-Καρασιμοπούλου Μαρία (συνδυασμός Αποστολόπουλου)
Πολύδωρας Γεώργιος (συνδυασμός Αποστολόπουλου)
Παρίση Χρυσούλα (Χρύσα) (συνδυασμός Αποστολόπουλου)
Αυγερινός Γεώργιος (συνδυασμός Τούτουζα)
Κανάκης Νικήτας (συνδυασμός Κανάκη)
Ρίζος Λουκάς (συνδυασμός Τίγκα)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Τακτικά Μέλη:

Τράκας Μιχαήλ (συνδυασμός Αποστολόπουλου)
Οικονόμου Δημήτριος (συνδυασμός Αποστολόπουλου)
Σιαμάνης Βασίλειος (συνδυασμός Αποστολόπουλου)
Χατζής Μιχαήλ (συνδυασμός Αποστολόπουλου)
Πολύδωρας Γεώργιος (συνδυασμός Αποστολόπουλου)
Ρουφογάλη Δήμητρα (Μιμή) (συνδυασμός Αποστολόπουλου)
Δεμέστιχας Παναγιώτης (συνδυασμός Τούτουζα)
Χαμηλοθώρη-Κουγιουμτζοπούλου Αναστασία (Νατάσσα) (συνδυασμός Κανάκη)
Ρίζος Λουκάς (συνδυασμός Τίγκα)

Αναπληρωματικά Μέλη:

Τσικρικώνη Άννα-Μαρία (συνδυασμός Αποστολόπουλου)
Πετράκης Χρήστος (συνδυασμός Αποστολόπουλου)
Αυγουρόπουλος Αθανάσιος (συνδυασμός Αποστολόπουλου)
Ρετσινιά-Γιαννακοπούλου Βασιλική (Βάνα) (συνδυασμός Τούτουζα)
Σιώτου Μαρία (συνδυασμός Κανάκη)
Στάικος Χαράλαμπος (συνδυασμός Τίγκα)