Πενταμελής επιτροπή για τα αδέσποτα

Με απόφαση Δημάρχου συγκροτήθηκε ειδική πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε Χολαργό και Παπάγου.

Έργο της επιτροπής είναι να αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου στ’ του άρθρου 1 του Ν. 4039/2012, καθώς και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Με απόφαση της πενταμελούς επιτροπής ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες προσδιορισμού της πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που αυτά επαναφέρονται, καθώς και η οριοθέτηση των περιοχών που δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους.

Την ειδική αυτή επιτροπή θα αποτελούν οι:

1. Μαρία Δημητριάδου-Καρασιμοπούλου (Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Εθελοντισμού, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Αντιδήμαρχο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Άννα-Μαρία Τσικρικώνη)

2. Ιωάννης Μπάτσας (Κτηνίατρος, ως Μέλος)

3. Αλεξάνδρα Βαλάτα (Εκπαιδεύτρια σκύλων, μέλος ΠΑΣΕΚΣ, ως Μέλος)

4. Ευαγγελία Μωράκη (Φίλοι Ζώων Παπάγου Χολαργού, ως Μέλος)

5. Τζούλια Ανευλαβή (Φίλοι Ζώων Παπάγου Χολαργού, ως Μέλος)

Τέλος, καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής θα ασκεί η Γεωργία Τζουανοπούλου (ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών με βαθμό Δ’).