Ενοποιούνται οι γραμμές 409 και 413 του ΟΑΣΑ

Η ονομασία της νέας λεωφορειακής γραμμής 409 θα είναι «ΠΑΠΑΓΟΥ-ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ», με συνολικό μήκος 12,5 χιλιόμετρα.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το Τμήμα Εφαρμογών Δικτύου του ΟΑΣΑ, έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του Ν. 3920/2011,

β) το συγκοινωνιακό σχεδιασμό του ΟΑΣΑ, ο οποίος έλαβε υπόψη του τα λειτουργικά στοιχεία των γραμμών 409 και 413 (διαδρομή, δρομολόγια, οχήματα, επιβατική κίνηση κ.λπ.) καθώς και τους διαθέσιμους πόρους της ΟΣΥ ΑΕ (οδηγοί, οχήματα) και την ανάγκη βέλτιστης αξιοποίησης αυτών,

γ) την εύρυθμη λειτουργία των συγκοινωνιών,

δ) την αυτοψία που πραγματοποίησε η υπηρεσία,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

1) Την ενοποίηση των λεωφορειακών γραμμών 409 και 413 σε μία λεωφορειακή γραμμή και τη μερική τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 409 ως εξής:

Η διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής 409 καθορίζεται ως εξής:

Διαδρομή από αφετηρία:

Από Πλατεία Κονίτσης, Φραγκογιάννη, δεξιά Αλευρά Δ., δεξιά Βερσή Κ., αριστερά Καραλή Αθ., δεξιά Καρναβία Γ., αριστερά Λάσκου Β., δεξιά Σταυραετού Γ., δεξιά Μπλέσσα Γ., αριστερά Αργυροκάστρου, δεξιά Εθν. Αμύνης, αριστερά Αναστάσεως, αριστερά Μεσογείων, αριστερά Λεωφ. Κύπρου, αριστερά Αρτέμιδος, δεξιά Κορυτσάς, αριστερά Λεωφ. Στρ. Παπάγου Αλ., δεξιά Αναστάσεως, δεξιά Εθν. Αμύνης, αριστερά Μπιζανίου, αριστερά Ελλησπόντου, δεξιά Αργυροκάστρου, δεξιά Γ. Μπλέσσα, αριστερά Σταυραετού Γ., αριστερά Λάσκου Β., δεξιά Καρναβία Γ., αριστερά Καραλή Αθ., αριστερά Συνταγματάρχου Δαβάκη, δεξιά γύρω από την Πλατεία Κονίτσης (ΑΦΕΤΗΡΙΑ).

2) Η νέα ονομασία της λεωφορειακής γραμμής 409 θα είναι: «ΠΑΠΑΓΟΥ-ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ».

3) Ίδρυση στάσεων για τη λεωφορειακή γραμμή 409

i. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ» με Κ.Σ. 710049 που βρίσκεται επί της Λεωφ. Κύπρου και μεταξύ της οδού Μεσογείων και της εισόδου Αθλ. Κέντρου στην κατεύθυνση προς Παπάγου.

ii. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ» με Κ.Σ. 710004 που βρίσκεται επί της Λεωφ. Κύπρου και μεταξύ των οδών έναντι Μέτωνος και έναντι Βουτσινά στην κατεύθυνση προς Παπάγου.

iii. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «3η ΠΑΠΑΓΟΥ» με Κ.Σ. 710005 που βρίσκεται επί της οδού Αρτέμιδος και μεταξύ της Λεωφ. Κύπρου και της οδού Νικομηδείας στην κατεύθυνση προς Παπάγου.

iv. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «4η ΠΑΠΑΓΟΥ» με Κ.Σ. 710006 που βρίσκεται επί της οδού Κορυτσάς και μεταξύ των οδών Αρτέμιδος και Κυδωνιών στην κατεύθυνση προς Παπάγου.

v. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «5η ΠΑΠΑΓΟΥ» με Κ.Σ. 710007 που βρίσκεται επί της οδού Κορυτσάς και μεταξύ των οδών έναντι Θάλειας και έναντι Ερατούς στην κατεύθυνση προς Παπάγου.

vi. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «6η ΠΑΠΑΓΟΥ» με Κ.Σ. 710008 που βρίσκεται επί της οδού Κορυτσάς και μεταξύ των οδών έναντι Πολυμνίας και έναντι Μελπομένης στην κατεύθυνση προς Παπάγου.

vii. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «7η ΠΑΠΑΓΟΥ» με Κ.Σ. 710009 που βρίσκεται επί της οδού Αναστάσεως και μεταξύ των οδών Στρ. Παπάγου και Εθν. Αμύνης στην κατεύθυνση προς Παπάγου.

viii. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «8η ΠΑΠΑΓΟΥ» με Κ.Σ. 710010 που βρίσκεται επί της οδού Εθν. Αμύνης και μεταξύ των οδών Δυρραχίου και Πάφου στην κατεύθυνση προς Παπάγου.

ix. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «9η ΠΑΠΑΓΟΥ» με Κ.Σ. 710011 που βρίσκεται επί της οδού Εθν. Αμύνης και μεταξύ των οδών Κυρηνείας και Τεπελενίου στην κατεύθυνση προς Παπάγου.

x. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «10η ΠΑΠΑΓΟΥ» με Κ.Σ. 710012 που βρίσκεται επί της οδού Εθν. Αμύνης και μεταξύ οδών Χειμάρας και Λευκωσίας στην κατεύθυνση προς Παπάγου.

xi. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «11η ΠΑΠΑΓΟΥ» με Κ.Σ. 710013 που βρίσκεται επί της οδού Εθν. Αμύνης και μεταξύ των οδών Ανδριανουπόλεως και Ηπείρου στην κατεύθυνση προς Παπάγου.

xii. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «12η ΠΑΠΑΓΟΥ» με Κ.Σ. 710014 που βρίσκεται επί της οδού Μπιζανίου και μεταξύ των οδών Εθν. Αμύνης και Ελλησπόντου στην κατεύθυνση προς Παπάγου.

xiii. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «13η ΠΑΠΑΓΟΥ » με Κ.Σ. 710015 που βρίσκεται επί της οδού Ελλησπόντου και πριν την οδό Πίνδου στην κατεύθυνση προς Παπάγου.

xiv. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «14η ΠΑΠΑΓΟΥ» με Κ.Σ. 710016 που βρίσκεται επί της οδού Αργυροκάστρου και μεταξύ των οδών Πίνδου και Ζακυνθινού στην κατεύθυνση προς Παπάγου.

xv. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «15η ΠΑΠΑΓΟΥ» με Κ.Σ. 710017 που βρίσκεται επί της οδού Γ. Μπλέσσα και μετά την οδό Αργυροκάστρου στην κατεύθυνση προς Παπάγου.

xvi. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «16η ΠΑΠΑΓΟΥ» με Κ.Σ. 710018 που βρίσκεται επί της οδού Γ. Μπλέσσα και πριν την οδό έναντι Καρναβία στην κατεύθυνση προς Παπάγου.

4. Κατάργηση στάσεων για τη λεωφορειακή γραμμή 409

i. Καταργείται η στάση με ονομασία «ΣΤΑΘΜΟ ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ» με Κ.Σ. 690021 που βρίσκεται επί της οδού Μεσογείων και μεταξύ των οδών έναντι Αναστάσεως και έναντι Κύπρου στην κατεύθυνση προς Στ. Κατεχάκη.
(Υπάρχουσα για τις λεωφ. γραμμές Α5, Β5, Χ95)

ii. Καταργείται η στάση με ονομασία «ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ» με Κ.Σ. 690022 που βρίσκεται επί της οδού Μεσογείων και μεταξύ του Πενταγώνου και της οδού Χαριτωνίδου στην κατεύθυνση προς Στ. Κατεχάκη.
(Υπάρχουσα για τις λεωφ. γραμμές Α5, Β5)

iii. Καταργείται η στάση με ονομασία «ΝΟΣ. ΘΩΡΑΚΟΣ» με Κ.Σ. 060689 που βρίσκεται επί της οδού Μεσογείων και μεταξύ των οδών Ξενοπούλου και Βλάχου στην κατεύθυνση προς Στ. Κατεχάκη.
(Υπάρχουσα για τις λεωφ. γραμμές 036, 140, 242, 402, Α5, Β5)

iv. Καταργείται η στάση με ονομασία «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» με Κ.Σ. 061329 που βρίσκεται επί της Λεωφ. Π. Κανελλοπούλου και μεταξύ έναντι Στρ. Νοσοκομείου και της οδού Κοκκινοπούλου στην κατεύθυνση προς Παπάγου.
(Υπάρχουσα για τις λεωφ. γραμμές 140, 242)

v. Καταργείται η στάση με ονομασία «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» με Κ.Σ. 061312 που βρίσκεται επί της οδού Λεωφ. Π. Κανελλοπούλου και μεταξύ έναντι Νοσοκομείου 251 και του Άλσους Στρατού στην κατεύθυνση προς Παπάγου.
(Υπάρχουσα για τις λεωφ. γραμμές 140, 242)

vi. Καταργείται η στάση με ονομασία «ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ» με Κ.Σ. 710056 που βρίσκεται επί της οδού Πίνδου και μεταξύ των οδών Αλεβιζάτου Τζ. και Σταυραετού Γ. στην κατεύθυνση προς Παπάγου.

5. Κατάργηση στάσεων για τη λεωφορειακή γραμμή 413

i. Οι στάσεις που ιδρύονται για τη λεωφορειακή γραμμή 409 και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3 (ανωτέρω) καταργούνται για τη λεωφορειακή γραμμή 413 με τους ίδιους κωδικούς στάσεων.

ii. Καταργείται η στάση με ονομασία «ΑΦΕΤΗΡΙΑ 409-413» με Κ.Σ. 710025 που βρίσκεται επί της Πλατείας Κονίτσης και μεταξύ των οδών Παπανικολή και Λάσκου μόνο για τη λεωφορειακή γραμμή 413.
(Υπάρχουσα για την λεωφ. γραμμή 409)

Μετονομάζεται η υφιστάμενη στάση «ΑΦΕΤΗΡΙΑ 409-413» με Κ.Σ. 710025 που βρίσκεται στην πλατεία Κονίτσης και μεταξύ των οδών Παπανικολή και Λάσκου. Η νέα ονομασία καθορίζεται ως «ΑΦΕΤΗΡΙΑ 409» με τον ίδιο κωδικό στάσης.

iii. Καταργείται η στάση με ονομασία «22η ΠΑΠΑΓΟΥ» με Κ.Σ. 710026 που βρίσκεται επί της οδού Φραγκογιάννη και μεταξύ των οδών Βλαχάβα και Αλευρά στην κατεύθυνση προς Στ. Κατεχάκη.
(Υπάρχουσα για τη λεωφ. γραμμή 409)

iv. Καταργείται η στάση με ονομασία «21η ΠΑΠΑΓΟΥ» με Κ.Σ. 710027 που βρίσκεται επί της Κατεχάκη.
(Υπάρχουσα για τη λεωφ. γραμμή 409)

v. Καταργείται η στάση με ονομασία «20ή ΠΑΠΑΓΟΥ» με Κ.Σ. 710028 που βρίσκεται επί της οδού Αλευρά και μεταξύ των οδών Παναγιώτου και Βερσή στην κατεύθυνση προς Στ. Κατεχάκη.
(Υπάρχουσα για τη λεωφ. γραμμή 409)

vi. Καταργείται η στάση με ονομασία «19η ΠΑΠΑΓΟΥ» με Κ.Σ. 710029 που βρίσκεται επί της οδού Καρναβία και μεταξύ των οδών Καραλή και Αλεβιζάτου στην κατεύθυνση προς Στ. Κατεχάκη.
(Υπάρχουσα για τη λεωφ. γραμμή 409)

vii. Καταργείται η στάση με ονομασία «18η ΠΑΠΑΓΟΥ» με Κ.Σ. 710030 που βρίσκεται επί της οδού Καρναβία και μεταξύ των οδών Αλεβιζάτου και Λάσκου στην κατεύθυνση προς Στ. Κατεχάκη.
(Υπάρχουσα για την λεωφ. γραμμή 409)

viii. Καταργείται η στάση με ονομασία «17η ΠΑΠΑΓΟΥ» με Κ.Σ. 710031 που βρίσκεται επί της οδού Λάσκου και μεταξύ των οδών Καρναβία και Σταυραετού στην κατεύθυνση προς Στ. Κατεχάκη.
(Υπάρχουσα για την λεωφ. γραμμή 409)

ix. Καταργείται η στάση με την ονομασία «ΠΙΝΔΟΥ» με Κ.Σ. 710057 που βρίσκεται επί της οδού Πίνδου και μεταξύ των οδών έναντι Σταυραετού Γ. και έναντι Αλεβιζάτου Τζ. στην κατεύθυνση προς Στ. Κατεχάκη.

x. Καταργείται η στάση με ονομασία «ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ» με Κ.Σ. 061320 που βρίσκεται επί της Λεωφ. Π. Κανελλοπούλου και μετά το Στρατ. Φακίνου στην κατεύθυνση προς Στ. Κατεχάκη.
(Υπάρχουσα για τις λεωφορειακές γραμμές 140, 242)

xi. Καταργείται η στάση με ονομασία «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» με Κ.Σ. 061314 που βρίσκεται επί της Λεωφ. Π. Κανελλοπούλου και μετά την πύλη του Νοσοκομείου Αεροπορίας στην κατεύθυνση προς Στ. Κατεχάκη.
(Υπάρχουσα για τις λεωφορειακές γραμμές 140, 242)

xii. Καταργείται η στάση με ονομασία «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» με Κ.Σ. 061309 που βρίσκεται επί της Λεωφ. Π. Κανελλοπούλου και μετά την πύλη του Στρατιωτικού Νοσοκομείου στην κατεύθυνση προς Στ. Κατεχάκη.
(Υπάρχουσα για τις λεωφορειακές γραμμές 140, 242)

xiii. Καταργείται η στάση με ονομασία «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ» με Κ.Σ. 061363 που βρίσκεται επί της οδού Μεσογείων και μετά την Λεωφ. Π. Κανελλοπούλου στην κατεύθυνση προς Παπάγου.
(Υπάρχουσα για τις λεωφορειακές γραμμές 140, Α5, Β5)

xiv. Καταργείται η στάση με ονομασία «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΩΡΑΚΟΣ» με Κ.Σ. 060688 που βρίσκεται επί της οδού Μεσογείων και μεταξύ της οδού έναντι Κύρου και του Νοσοκομείου Θώρακος στην κατεύθυνση προς Παπάγου.
(Υπάρχουσα για τις λεωφορειακές γραμμές 036, 140, 402, Α5, Β5)

xv. Καταργείται η στάση με ονομασία «ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ» με Κ.Σ. 710001 που βρίσκεται επί της οδού Μεσογείων και μετά την Πύλη του Γενικού Κρατικού στην κατεύθυνση προς Παπάγου.
(Υπάρχουσα για τις λεωφορειακές γραμμές Α5, Β5)

xvi. Καταργείται η στάση με ονομασία «17η ΠΑΠΑΓΟΥ» με Κ.Σ. 710019 που βρίσκεται επί της οδού Σταυραετού και μεταξύ των οδών Ρούπελ και Ταϋγέτου στην κατεύθυνση προς Παπάγου.
(Υπάρχουσα για τη λεωφ. γραμμή 409)

xvii. Καταργείται η στάση με ονομασία «18η ΠΑΠΑΓΟΥ» με Κ.Σ. 710020 που βρίσκεται επί της οδού Β. Λάσκου και μεταξύ της παρόδου Λάσκου και της οδού Καρναβία στην κατεύθυνση προς Παπάγου.
(Υπάρχουσα για τη λεωφ. γραμμή 409)

xviii. Καταργείται η στάση με ονομασία «19η ΠΑΠΑΓΟΥ» με Κ.Σ. 710021 που βρίσκεται επί της οδού Καρναβία και μεταξύ των οδών Λάσκου και Αλεβιζάτου στην κατεύθυνση προς Παπάγου.
(Υπάρχουσα για τη λεωφ. γραμμή 409)

xix. Καταργείται η στάση με ονομασία «20η ΠΑΠΑΓΟΥ» με Κ.Σ. 710022 που βρίσκεται επί της οδού Καραλή και μεταξύ των οδών Βέρση και Γραμμένου στην κατεύθυνση προς Παπάγου.
(Υπάρχουσα για τη λεωφ. γραμμή 409)

xx. Καταργείται η στάση με ονομασία «21η ΠΑΠΑΓΟΥ» με Κ.Σ. 710023 που βρίσκεται επί της οδού Καραλή και μεταξύ των οδών Παναγιώτου και Δαβάκη στην κατεύθυνση προς Παπάγου.
(Υπάρχουσα για τη λεωφ. γραμμή 409)

xxi. Καταργείται η στάση με ονομασία «22η ΠΑΠΑΓΟΥ» με Κ.Σ. 710024 που βρίσκεται επί της οδού Δαβάκη και μεταξύ των οδών Δαβάκη και Λάσκου στην κατεύθυνση προς Παπάγου
(Υπάρχουσα για τη λεωφ. γραμμή 409)

6. Οι στάσεις της γραμμής 409 φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

7. Οι αποστάσεις μεταξύ των στάσεων της λεωφορειακής γραμμής 409 φαίνονται παρακάτω:

Διαδρομή από αφετηρία

 • «ΑΦΕΤΗΡΙΑ 409»-«22η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 308
 • «22η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«21η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 216
 • «21η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«20η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 286
 • «20η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«19η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 382
 • «19η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«18η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 178
 • «18η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«17η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 296
 • «17η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«16η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 408
 • «16η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«15η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 294
 • «15η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«14η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 359
 • «14η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«ΠΙΝΔΟΥ»= 173
 • «ΠΙΝΔΟΥ»-«11η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 333
 • «11η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«10η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 437
 • «10η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«9η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 247
 • «9η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«8η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 173
 • «8η ΠΑΠΑΓΟΥ»-« 7η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 190
 • «7η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«ΕΡΑΤΟΥΣ»= 403
 • «ΕΡΑΤΟΥΣ»-«ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ»= 360
 • «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ»-«ΒΟΥΤΣΙΝΑ»= 392
 • «ΒΟΥΤΣΙΝΑ»-«2η ΧΟΛΑΡΓΟΥ»= 280
 • «2η ΧΟΛΑΡΓΟΥ»-«ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ»=472
 • «ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ»-«ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ»= 238
 • «ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ»-«3η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 340
 • «3η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«4η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 246
 • «4η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«5η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 362
 • «5η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«6η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 207
 • «6η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«7η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 386
 • «7η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«8η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 183
 • «8η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«9η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 196
 • «9η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«10η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 177
 • «10η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«11η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 385
 • «11η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«12η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 305
 • «12η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«13η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 248
 • «13η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«14η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 140
 • «14η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«15η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 472
 • «15η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«16η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 210
 • «16η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«17η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 390
 • «17η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«18η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 297
 • «18η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«19η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 188
 • «19η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«20ή ΠΑΠΑΓΟΥ»= 400
 • «20ή ΠΑΠΑΓΟΥ»-«21η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 205
 • «21η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«22η ΠΑΠΑΓΟΥ»= 225
 • «22η ΠΑΠΑΓΟΥ»-«ΑΦΕΤΗΡΙΑ 409»= 360

8. Το συνολικό μήκος της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 409 είναι 12347 μ.