Τσικρικώνη, Κουκής, Τούτουζας οι εκπρόσωποι στην ΠΕΔΑ

Με δύο αιρετούς από τη συμπολίτευση και έναν από τη μείζονα αντιπολίτευση η εκπροσώπηση του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στο Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης των 66 Δήμων της Αττικής.

Με την Άννα-Μαρία Τσικρικώνη να συγκεντρώνει 15 ψήφους σε σύνολο 17 ψηφοδελτίων της παράταξης Αποστολόπουλου και το Νίκο Κουκή 10, Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου επιλέχθηκαν την Τετάρτη (16/10) από το σώμα ως εκπρόσωποι της παράταξης του Δημάρχου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΑ, αφήνοντας πολύ πίσω το Χρήστο Πετράκη που ψηφίστηκε από μόλις τέσσερις συναδέλφους του.

Από την αντιπολίτευση ψηφοδέλτιο κατέβασαν μονάχα οι συνδυασμοί «Συν-Πόλις» (9 ψήφοι) και «Λαϊκή Συσπείρωση» (3 ψήφοι), με τον πρώτο να εκλέγει με 9 σταυρούς τον επικεφαλής του, Δημήτρη Τούτουζα (αναπληρωματικό μέλος με 6 σταυρούς ο Γιώργος Ανυφαντής) και τον δεύτερο να μην καταφέρνει να εκλέξει εκπρόσωπο, λόγω χαμηλού ποσοστού (Ρεκλείτης 3 σταυροί, Ρεμούνδος 2 σταυροί).

Οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) έχουν ως σκοπό, ιδίως:

α) Τη συνεργασία των Δήμων μελών τους.

β) Την προαγωγή του θεσμού του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης.

γ) Την έρευνα και μελέτη ζητημάτων σχετικών με την τοπική αυτοδιοίκηση και την τοπική ανάπτυξη.

δ) Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών επί γενικών και ειδικών ζητημάτων, σχετικών με την αποστολή και το έργο των Δήμων.

ε) Τη συστηματική ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού και των μελών, των οργάνων των Δήμων.

στ) Τη συνεργασία με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη του θεσμού της αυτοδιοίκησης και την προώθηση των ζητημάτων που τους αφορούν.

η) Τη συνεργασία με όργανα και φορείς της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και χωρών.

θ) Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκέντρωσης και ανάπτυξης.

ι) Τη συμμετοχή της στα πάσης φύσεως όργανα και φορείς με εκπροσώπους της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

ια) Τον προγραμματισμό, υποστήριξη και συντονισμό δράσεων για την αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου του προσωπικού των Δήμων και των μελών των αιρετών οργάνων καθώς και για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων.

ιβ) Την ενίσχυση και υποστήριξη των πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν την αποκέντρωση, και την τοπική ανάπτυξη και οικονομία.

ιγ) Την ανάληψη δράσεων και ενεργειών για τη βελτίωση της ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.