Επιχορηγούνται «Βυζαντινή Χορωδία Αθηνών», «Άγιος Υάκινθος» και «Ψηλορείτης»

Αναλυτικά τα ποσά που θα διαθέσει στους τρεις τοπικούς συλλόγους ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού.

Σύμφωνα με το άρθρο 202 του παρ. 1 του Κ.Δ.Κ.(Ν.3463/8-6-2006) όπως τροποποιήθηκε με το άρθ.38 του Ν.4257/2014 και ισχύει, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, καθώς και σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων με κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα.

Η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του Δήμου.

Οι προς ψήφιση επιχορηγήσεις θα συνδράμουν τους αιτούντες για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα, προκειμένου να ενισχυθεί το πολύτιμο έργο που προσφέρουν.

Συγκεκριμένα:

α) Η Βυζαντινή Χορωδία Αθηνών του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χολαργού αποτελεί φάρο πολιτισμού και παράδοσης στο Δήμο μας, αλλά ταυτόχρονα και πόλο έλξης νέων ανθρώπων που ασχολούνται με τη μουσική. Πολλοί νέοι αλλά και ενήλικες του Δήμου μας συμμετέχουν στη Βυζαντινή Χορωδία, η οποία μας έχει εκπροσωπήσει με μεγάλη επιτυχία σε πολλούς Ιερούς Ναούς, σε συναυλίες βυζαντινής μουσικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη.

Επίσης, διοργανώνει πολλές συναυλίες κατά την περίοδο των εορτών και κυρίως των Χριστουγέννων, στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Χολαργού κ.α. Δεδομένων των δυσχερών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που βιώνει σήμερα η κοινωνία μας, το έργο που επιτελεί ο Ιερός Ναός μέσω της χορωδίας είναι υψίστης σημασίας.

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού, αναγνωρίζοντας το πολύχρονο έργο και την προσφορά της Βυζαντινής Χορωδίας του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χολαργού, προτείνει τη χρηματική επιχορήγηση, κατόπιν της αριθ. πρωτ. 25588/22-10-2019 επιστολής της, με το ποσό των 1.500 ευρώ, διότι πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 202 του ΚΔΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6736.0001 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» του τρέχοντος προϋπολογισμού.

β) Η Ενοριακή Νεανική Εστία του Ιερού Ναού Υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Χολαργού δραστηριοποιείται στην πόλη μας, έχοντας ως στόχο την πνευματική και κοινωνική ενίσχυση των νέων μας, μέσω των δράσεων και εκδηλώσεών της.

Συγκεκριμένα, διοργανώνει διαλέξεις κοινωνικού και θρησκευτικού περιεχομένου με καταξιωμένους ομιλητές, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους, σε μουσεία, αθλητικές δραστηριότητες κ.λπ.

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού, αναγνωρίζοντας το πολύ σημαντικό έργο και την προσφορά που επιτελεί η Νεανική Εστία, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που βιώνει η κοινωνίας μας και κυρίως οι νέοι, προτείνει τη χρηματική επιχορήγηση, κατόπιν της αριθ. πρωτ. 26577/5-11-2019 επιστολής της, με το ποσό των 1.000 €, διότι πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 202 του ΚΔΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6736.0001 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» του τρέχοντος προϋπολογισμού.

γ) Ο Σύλλογος Κρητών Χολαργού-Παπάγου «Ο Ψηλορείτης» δραστηριοποιείται επί πολλά έτη στο Δήμο μας, με πολλές δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, όπως δωρεάν μαθήματα παραδοσιακών χορών και μουσικής, εκδηλώσεις με σκοπό την ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου μας κ.λπ.

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού, αναγνωρίζοντας το πολύ σημαντικό έργο που επιτελεί ο Σύλλογος Κρητών Χολαργού-Παπάγου, προτείνει τη χρηματική επιχορήγηση, κατόπιν της αριθ. πρωτ. 15578/18-6-2019 επιστολής του, με το ποσό των 1.700 €, διότι πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 202 του ΚΔΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6736.0001 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» του τρέχοντος προϋπολογισμού.

Η εξειδίκευση πίστωσης των ανωτέρω επιχορηγήσεων θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το αρθ.14 του Ν. 4625/2019, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο της 11ης Νοεμβρίου 2019 αναμένεται να υπερψηφίσει κατά πλειοψηφία την επιχορήγηση και των τριών ανωτέρω τοπικών συλλόγων.