Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Η 16η -τακτική- συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού για το 2019 πραγματοποιείται το απόγευμα (18:00) της Δευτέρας (11/11) στο Δημαρχιακό Μέγαρο Χολαργού | Αναλυτικά τα 26 θέματα της ημερήσιας διάταξης, με κυριότερα εκείνα της ενημέρωσης για την κατάσταση των σχολικών συγκροτημάτων, τον απολογισμό του 25ου Φεστιβάλ, την επιχορήγηση τριών τοπικών συλλόγων, τον ορισμό εκπροσώπων στο ΣΠΑΥ και την κοπή 7 ακόμη δέντρων

Θυμίζουμε πως οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσα από τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.hellasnews.tv/live22/

Τα 26 θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν αναλυτικά ως εξής:

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 12/2019 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Ενημέρωση και συζήτηση του υπ΄ αριθ. 26704/2019 έγγραφου της Ένωσης Γονέων, για θέματα που απασχολούν τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ).

4. Ορισμός μελών στο Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας.

5. Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβουλίο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».

6. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής καταγραφής και καταστροφής υλικών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

8. 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

9. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 3ου τριμήνου 2019.

10. Ένταξη του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ Portal» και ορισμός χρηστών και επιπέδων πρόσβασης στην εφαρμογή.

11. Οικονομική επιχορήγηση σε Συλλόγους του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

12. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:

Κοινότητα Χολαργού

  • Χίου 15
  • Κατσιμπίρη 44

Κοινότητα Παπάγου

  • Λάρνακος 9
  • Μονής Κύκκου 6
  • Λάρνακος και Μονής Κύκκου 4
  • Μπλέσσα 9
  • Δογαρόπουλου και Μαυραγάνη (γωνία)

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2020.

14. Έγκριση του από 04.11.2019 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπής Παραλαβής έργου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας υλικών, που χρησιμοποιούνται στο έργο ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: «Κατασκευή κτιρίου Πολυϊατρείων και Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου».

16. Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού εδάφους του έργου: «Κατασκευή κτιρίου Πολυϊατρείων και Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου» και ορισμός τρίτου μέλους της επιτροπής.

17. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 212/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, των αποφάσεων 136/2018, 184/2018, 296/2018, 17/2019 και ενσωμάτωση στον Πολεοδομικό Κανονισμό της Γενικής Διάταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Χολαργού (Φ.Ε.Κ. 132/ΑΑΠ/2016), περί καθορισμού ύψους οικοδομών στα 16μ.

18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων – Λυκείων, έτους 2018-2019».

19. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων – Δημοτικών Σχολείων, έτους 2018-2019».

20. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου Χολαργού».

21. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικός) του έργου: «Συντήρηση παιδικών χαρών 2018».

v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

22. Απολογισμός 25ου Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού.

23. Συμμετοχή των σχολείων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στο Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μαθητών Σχολικής Ηλικίας και Εκπαιδευτικών, στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση «KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ».

vi. ΓΕΝΙΚΑ

24. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Δαγκλή 10 απέναντι).

25. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Ασπασίας 85).

26. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Αριστοφάνους 22).