Αλλαγές στη σήμανση κυκλοφορίας στον Άνω Χολαργό

Για την απρόσκοπτη διέλευση των απορριμματοφόρων.

Με το από 2/12/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης εντοπίστηκαν προβλήματα κατά τη διεξαγωγή των δρομολογίων των απορριμματοφόρων του Δήμου σε περιοχές του Άνω Χολαργού.

Συγκεκριμένα:

Α. Κατά την εφαρμογή της μελέτης για την προώθηση Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στον Άνω Χολαργό, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 85/19-4-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, που εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία έχοντας ως Τεχνικό Σύμβουλο την εταιρία ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ., διαπιστώθηκαν προβλήματα κατά την εκτέλεση του δρομολογίου των απορριμματοφόρων για την αποκομιδή των απορριμμάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και συγκεκριμένα στην οδό Κυκλάδων στο τμήμα από την οδό Πάτμου έως την οδό Καραολή & Δημητρίου, διότι λόγω της μονοδρόμησης δεν μπορεί το απορριμματοφόρο να εισέλθει στην οδό Σπάρτης για την αποκομιδή των απορριμμάτων.

Β. Εντοπίστηκαν προβλήματα κατά τη διεξαγωγή των δρομολογίων των απορριμματοφόρων του Δήμου:

1) στην οδό Κιλκίς στην συμβολή με την οδό Σκρα, διότι λόγω των σταθμευμένων οχημάτων στη διασταύρωση δημιουργείται δυσχέρεια στη στροφή των απορριμματοφόρων,

2) στην οδό Κιλκίς στην συμβολή με την οδό Γιαννιτσών, διότι λόγω των σταθμευμένων οχημάτων στη διασταύρωση δημιουργείται δυσχέρεια στη στροφή των απορριμματοφόρων,

3) στην οδό Κιλκίς 8 & Σκρα 20, διότι λόγω της ύπαρξης ενός πεύκου με κλίση προς το εσωτερικό της οδού, σε συνδυασμό με την παρόδια στάθμευση επί της οδού Κιλκίς 9 & Σκρα 18Α.

Για να ξεπεραστούν τα παραπάνω προβλήματα και να διενεργείται χωρίς προβλήματα το δρομολόγιο των απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται τα ακόλουθα:

Α. Τροποποίηση της απόφασης 85/19-4- 2018 (Έγκριση Μελέτης Προώθησης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στον Άνω Χολαργό) του Δημοτικού Συμβουλίου, όσον αφορά στο τμήμα της οδού Κυκλάδων μεταξύ των οδών Πάτμου και Καραολή & Δημητρίου, ώστε η οδός να γίνει διπλής κατεύθυνσης της κυκλοφορίας.

Β. Ρυθμίσεις κυκλοφοριακής οδικής σήμανσης για την άρση δυσκολίας διέλευσης των απορριμματοφόρων.

1) Στην οδό Κιλκίς, στη συμβολή με την οδό Σκρα, επί της οδού Σκρα 20 & 21, να τοποθετηθούν επαναφερόμενοι ελαστικοί κυλινδρικοί οριοδείκτες ύψους 0,75μ. με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ και να γίνει διαγράμμιση στην περιοχή.

2) Στην οδό Κιλκίς, στη συμβολή με την οδό Γιαννιτσών, επί της οδού Γρεβενών 1 και Γιαννιτσών 11Α να τοποθετηθούν επαναφερόμενοι ελαστικοί κυλινδρικοί οριοδείκτες ύψους 0,75μ. με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ και να γίνει διαγράμμιση στην περιοχή.

3) Στην οδό Κιλκίς 8 & Σκρα 20 να απαγορευτεί η στάθμευση επί της οδού Κιλκίς & Σκρα 18Α (απέναντι από το πεύκο) και σε μήκος 11,00μ. πριν την είσοδο του χώρου στάθμευσης της ιδιοκτησίας και να γίνει διαγράμμιση στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, η τελική απόφαση για ανάλογα θέματα λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση προς αυτό από την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, η οποία έχει προηγουμένως λάβει αντίστοιχη σχετική εισήγηση από το Συμβούλιο της οικείας Δημοτικής Κοινότητας.

Κατόπιν όλων αυτών, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, αποτελούμενη από τους Μιχάλη Τράκα, Βασίλη Σιαμάνη, Μιχάλη Χατζή, Γιώργο Πολύδωρα και Χρήστο Πετράκη, κατά τη συνεδρίαση της 16ης Δεκεμβρίου 2019 αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης (18/12) την έγκριση όλων των ανωτέρω.