Απαγόρευση στάθμευσης σε τέσσερις διασταυρώσεις


Ύστερα από αιτήματα πολιτών προς την Τεχνική Υπηρεσία, το Δημοτικό Συμβούλιο αναμένεται να απαγορέψει τη στάθμευση των οχημάτων σε τέσσερις διασταυρώσεις του Χολαργού κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης (18/12).

Στις 6 Νοεμβρίου 2019 η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, Κατερίνα Γκούμα, παρέλαβε την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού που αφορά την απαγόρευση στάθμευσης σε διασταυρώσεις οδών της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, για τη διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων.

Η εν λόγω εισήγηση ανέφερε τα εξής:

«Έχει παρατηρηθεί ότι σε πολλές συμβολές οδών υπάρχει δυσκολία στροφής των οχημάτων, καθώς και μειωμένη ορατότητα κατά τη διάσχιση της διασταύρωσης, λόγω στάθμευσης οχημάτων πλησίον της διασταύρωσης, με αποτέλεσμα να προκαλούνται συγκρούσεις και ατυχήματα.

Η στάθμευση οχημάτων στις γωνίες των οδών είναι παράνομη, δεδομένου ότι αντίκειται στις ρυθμίσεις του άρθρου 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ. Ν. 2696/1999) και την ευθύνη φέρουν οι παρανομούντες οδηγοί των οχημάτων.

Παρ’ όλα αυτά, για την αποφυγή των δυσκολιών της ορατότητας και των ατυχημάτων, από την Τεχνική Υπηρεσία προτείνεται η διαγράμμιση με κίτρινο χρώμα της περιοχής και σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή των οικοδομικών γραμμών, σύμφωνα με την παρ. 2ι του άρθρου 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ. Ν. 2696/1999).

Επίσης, θα αναγραφεί η λέξη STOP στο οδόστρωμα επί της οδού Ευτέρπης, στη συμβολή με την οδό Αετιδέων, λόγω του σχολείου που βρίσκεται στην περιοχή.

Σχετικές αιτήσεις έχουν γίνει και από κατοίκους των περιοχών:

1. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 22153/13-09-2019 αίτηση της κ. Παπαδημητρίου, που αφορά τη συμβολή των οδών Ξανθίππου και Μέτωνος.

2. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 22517/18-09-2019 αίτηση των κ.κ. Αγησιλάου και Χαρακλιά, που αφορά τη συμβολή των οδών Αετιδέων και Ευτέρπης.

3. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 4151/14-02-2019 αίτηση της κ. Αδάμ, που αφορά τη συμβολή των οδών Γρεβενών και Γιαννιτσών.

Οι ακριβείς θέσεις των οδών που απαιτείται διαγράμμιση είναι:

1. Ξανθίππου και Θουκιδίδου (δεξιά)

2. Ξανθίππου και Μέτωνος (δεξιά)

3. Αετιδέων 43 (αριστερά) και Ευτέρπης

4. Ευτέρπης και Αετιδέων 43 (δεξιά) και τη λέξη STOP με κίτρινο χρώμα

5. Ευτέρπης 46 και Αετιδέων (αριστερά και δεξιά – σχολείο)

6. Γρεβενών και Γιαννιτσών (αριστερά)

Η απαγόρευση (στα ανωτέρω σημεία), θα σημανθεί με διαγράμμιση κίτρινου χρώματος στην περιοχή και σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή των οικοδομικών γραμμών, ενώ, για την περίπτωση 4 (Ευτέρπης και Αετιδέων), θα αναγραφεί η λέξη STOP στο οδόστρωμα».

Ύστερα από την ομόφωνη αποδοχή της εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας από το Κοινοτικό Συμβούλιο Χολαργού, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, αποτελούμενη από τους Μιχάλη Τράκα, Βασίλη Σιαμάνη, Μιχάλη Χατζή, Γιώργο Πολύδωρα και Χρήστο Πετράκη, αποφάσισε τη Δευτέρα (16/12) να προωθήσει ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης (18/12) την έγκριση όλων των ανωτέρω.