Την Τετάρτη (18/12) το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο για το 2019

Προσλήψεις, διαχείριση αποβλήτων, ανάπλαση Βουτσινά, συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και τροποποίηση της συγκοινωνιακής μελέτης στον Άνω Χολαργό μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν στη 19η -τακτική- και τελευταία για το τρέχον έτος συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού, την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 (19:00).

Θυμίζουμε πως οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσα από τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.hellasnews.tv/live22/

Τα 13 θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν αναλυτικά ως εξής:

1. Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 16/2019 και 17/2019 Ειδικής Συνεδρίασης.

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

2. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου: «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της οδού Βουτσινά» από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020, στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019».

3. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, για την επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΑΤΤ104 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Πρόσληψη τριών (3) ατόμων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για επιπλέον στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου – Χολαργού», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», κατόπιν παράτασης ισχύος αυτού.

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5. Ορισμός επιτροπών παρακολούθησης του έργου: «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδού Βουτσινά».

6. Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με τον αναπληρωτή του, στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου: «Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Χολαργού».

7. Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με τον αναπληρωτή του, στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης, για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοικτά γήπεδα μπάσκετ του Λόφου Τσακού, στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού».

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

8. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

9. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

v. ΓΕΝΙΚΑ

10. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση της συγκοινωνιακής μελέτης, που αφορά τον Άνω Χολαργό και τις ρυθμίσεις σήμανσης κυκλοφορίας.

11. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης στις διασταυρώσεις οδών της Κοινότητας Χολαργού, για διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων.

12. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Εθν. Αντιστάσεως 14).

13. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Γρεβενών 15).