Ανέλαβε την Προεδρία του ΙΤΑ ο Αποστολόπουλος

Καθήκοντα Προέδρου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανέλαβε την Τετάρτη (22/1) ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος, αντικαθιστώντας τον απερχόμενο Πρόεδρο και νυν Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη.

Τι είναι το ΙΤΑ:

Στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 6-10 επιχειρεί το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ), φορέας με πολιτική κι επιστημονική σύνθεση, να καλύψει το κενό που η ίδια η Αυτοδιοίκηση εντόπιζε -με αυξανόμενη ένταση- τα τελευταία χρόνια: την ανάγκη της μελέτης και επιστημονικής προσέγγισης και τεκμηρίωσης των ζητημάτων που αφορούν την Αυτοδιοίκηση.

Ανάγκη που επαναδιατυπώθηκε ομόφωνα στο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ) το 2004 κι επισφραγίστηκε με επίσης ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της, το Μάρτιο 2005 για την ίδρυση του Ινστιτούτου, ως ΝΠΙΔ – Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τη συμμετοχή κατά 90% της ΚΕΔΚΕ και κατά 10% της Τοπικής Ένωσης Δήμων Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΤΕΔΚΝΑ).

Το ΙΤΑ φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα διαχρονικό εργαλείο της Αυτοδιοίκησης για την παραγωγή των βασικών πολιτικών της, μέσα από τη σύνθεση και την αξιοποίηση της γνώσης των ειδικών, πανεπιστημιακών, επιστημόνων, ερευνητών και της πολύτιμης και συσσωρευμένης εμπειρίας των αιρετών που έχουν υπηρετήσει το θεσμό και μπορούν να βλέπουν τα πράγματα ή να εντοπίζουν παραμέτρους από μια διαφορετική -απ’ αυτή της αυστηρά ακαδημαϊκής προσέγγισης- οπτική.

Η δομή του Ινστιτούτου -Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο αποκλειστικά από αιρετούς και πρόσωπα καταξιωμένα στο χώρο της Αυτοδιοίκησης και Επιστημονικό Συμβούλιο- διασφαλίζει την πολιτική και επιστημονική όσμωση στην προσέγγιση των θεμάτων που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση.