Αντιδήμαρχοι και οι Πετράκης-Υφαντής


Στους επτά ανέβηκε από την Τετάρτη (22/1) ο αριθμός των Αντιδημάρχων στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού, με τον Ηλία Αποστολόπουλο να ορίζει ως -άμισθους- Αντιδημάρχους και τους Χρήστο Πετράκη και Μιχάλη Υφαντή.

Μετά τη Μαρία Δημητριάδου-Καρασιμοπούλου, το Δημήτρη Οικονόμου, το Βασίλη Σιαμάνη, το Μιχάλη Τράκα και την Άννα-Μαρία Τσικρικώνη, Αντιδήμαρχοι Παπάγου-Χολαργού αποτελούν από την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 και οι Χρήστος Πετράκης και Μιχάλης Υφαντής, με ημερομηνία λήξης θητείας για όλους την 31η Οκτωβρίου 2022.

Σύμφωνα με το άρθρο 47 ν.4647/2019 ήδη από το προηγούμενο έτος δόθηκε η δυνατότητα στους Δημάρχους να ορίζουν άμισθους Αντιδημάρχους σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των ήδη υπαρχόντων Αντιδημάρχων. Οι άμισθοι Αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής και ο αριθμός τους δεν προσμετράται για τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων-συνεργατών.

Για τις δύο νέες αυτές θέσεις Αντιδημαρχίας ο Ηλίας Αποστολόπουλος επέλεξε έναν Χολαργιώτη (Πετράκης) και έναν Παπαγιώτη (Υφαντής) Δημοτικό Σύμβουλο, με τους Χολαργιώτες Αντιδημάρχους να φτάνουν πλέον τους πέντε (Δημητριάδου-Καρασιμοπούλου, Σιαμάνης, Τράκας, Τσικρικώνη, Πετράκης), έναντι δύο Παπαγιωτών (Οικονόμου, Υφαντής).

Ο μέχρι σήμερα Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας & Ασφάλειας και Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου, Χρήστος Πετράκης, που επί των ημερών του τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά σε Χολαργό και Παπάγου έμειναν χωρίς θέρμανση και τηλεπικοινωνίες, αναλαμβάνει, ως Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας, το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας και την οργάνωση του αυτοτελούς τμήματος πολιτικής προστασίας του Δήμου, την εφαρμογή μέτρων πολιτικής προστασίας και ΠΣΕΑ, την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό για την υλοποίηση του προγράμματος «Ασφαλής Γειτονιά», την εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία του αυτοτελούς τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας και τη συνεργασία με τους Προέδρους των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση ζητημάτων στους τομείς των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

Ο μέχρι πρότινος Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) Παπάγου-Χολαργού, Μιχάλης Υφαντής, αναλαμβάνει, ως Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, την εποπτεία για την ορθή λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων σε συνεργασία με το ΔΟΠΑΠ, την παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής & Παιδείας, την προσέλκυση και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων τοπικού και υπερτοπικού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με το ΔΟΠΑΠ, την εποπτεία και ευθύνη για την καλή λειτουργία της διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των επιμέρους οργανικών μονάδων αυτών, την καθημερινή παρακολούθηση του μηχανισμού υποδοχής και διαχείρισης των αιτημάτων των πολιτών και τη συνεργασία με τους Προέδρους των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση ζητημάτων στους τομείς των παραπάνω αρμοδιοτήτων.