ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ: «Κανένα χριστουγεννιάτικο δέντρο εντός κάδων»

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού καλεί όλους τους κατοίκους να μην πετούν τα φυσικά χριστουγεννιάτικα δέντρα στους κάδους απορριμμάτων, αλλά να τα τοποθετούν δίπλα στους κάδους ή όπου εναποθέτουν τα πράσινα-κηπαία απορρίμματα.

Η αποκομιδή τους θα γίνεται ξεχωριστά και στη συνέχεια θα προωθούνται για ανακύκλωση στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑ). Εκεί, θα μετατρέπονται μέσω κομποστοποίησης σε λίπασμα, με στόχο να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον.